Værgemål

Personer der på grund af deres helbred ikke kan træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte kan have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Det er Statsforvaltningen, der kan iværksætte værgemål for personer, som har behov for det.

Følgende kan søge om værgemål, om ændring eller ophævelse af et værgemål:

  • Personen selv
  • Personens ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste
  • Værgen eller en særlig værge
  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsrådet
  • Politidirektøren

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at en person kan få en værge.

Hvis en person ikke selv kan søge om at få en værge - og sådan er det oftest – gælder følgende betingelser:

  • Personen skal have en sindssygdom, demens i svær grad, være psykisk udviklingshæmmet eller have anden form for alvorligt svækket helbred.
  • Dette skal gøre, at den pågældende ikke kan træffe beslutninger.

Personen skal have et aktuelt behov for en værge. Det er ikke alle, der opfylder ovennævnte betingelser, der har behov for en værge.

Det er Statsforvaltningen, som bestemmer, hvem der skal beskikkes en værge, og i nogle tilfælde er det retten, som skal træffe afgørelse om værgemål.

På Statsforvaltningens hjemmeside kan du finde en grundig beskrivelse af, hvem der kan få et værgemål, og hvordan man ansøger om værgemål.