Værgemål

Personer der på grund af deres helbred ikke kan træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold, eksempelvis om de skal flytte, kan have behov for, at andre træffer beslutningerne for dem.

Det er Familieretshuset, der kan iværksætte værgemål for personer, som har behov for det.

Følgende kan søge om værgemål, om ændring eller ophævelse af et værgemål:

  • Personen selv
  • Personens ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste
  • Værgen eller en særlig værge
  • Kommunalbestyrelsen
  • Regionsrådet
  • Politidirektøren