Fakta om Jonstruplejren

Ejer: Freja Ejendomme

Arealstørrelse: 302.000 kvm grundareal

Bygningernes nuværende funktioner: Området rummer i øjeblikket en sportshal og et konferencecenter med nyere bygninger, som omfatter kontor- og undervisningslokaler, kantine og indkvarteringsfaciliteter. Nogle af faciliteterne er udlejet til Hjemmeværnet og til Rigspolitiet som bruger enkelte bygninger til politiskole. 

Jonstruplejrens historie: Jonstruplejren er opført i 1953 som uddannelsessted for hæren, efterfølgende overdraget til Flyvevåbnet. Under Flyvevåbnet har området været brugt til konstabelskole, specialskole, officersskole.

SOCIALE MEDIER