Jonstruplejren

November 2019

Freja ejendomme holder en søndag eftermiddag åbent hus i Jonstruplejren for alle interesserede borgere. Arrangement er planlagt i samarbejde med Ballerup Kommune. Cirka 250 deltager i arrangementet, som byder på fælles intro, tur rundt i området i grupper og rigtig mange gode drøftelser om fremtiden for området og konsekvenser den kommende transformation. 

Gruppe på tur rundt i Jonstruplejren

Juni 2019

Freja ejendomme og Ballerup Kommune påbegynder planlægningen af den fremtidige transformation af Jonstruplejren. Helhedsplan for udviklingen af Jonstruplejren forventes at kunne præsenteres i primo 2020.

Ejer: Freja ejendomme

Arealstørrelse: 302.000 kvm grundareal

Bygningernes nuværende funktioner: Området rummer i øjeblikket en sportshal og et konferencecenter med nyere bygninger, som omfatter kontor- og undervisningslokaler, kantine og indkvarteringsfaciliteter. Nogle af faciliteterne er udlejet til Hjemmeværnet og til Rigspolitiet som bruger enkelte bygninger til politiskole. 

Jonstruplejrens historie: Jonstruplejren er opført i 1953 som uddannelsessted for hæren, efterfølgende overdraget til Flyvevåbnet. Under Flyvevåbnet har området været brugt til konstabelskole, specialskole, officersskole.