Status på projektudviklingen

Januar 2022

Ballerup Kommune inviterer til et dialogmøde om trafikale forhold og mulige løsninger omkring Jonstruplejren.
Ballerup Kommune har fået lavet en trafikanalyse med forskellige trafikscenarier, som vil blive præsenteret. Herefter inviterer vi til dialog om fordele og ulemper ved de forskellige scenarier, og der vil være mulighed for at deltagere kan komme med opmærksomhedspunkter.
Deltagernes inputs kan være med til at kvalificere administrationens anbefalinger til Klima- og Miljøudvalget.

Deltag i mødet online eller fysisk
Dialogmødet om trafikken ved Jonstruplejren finder sted tirsdag 1. februar 2022 kl. 19.00-21.00. Tilmelding til dialogmødet er nødvendig. Fristen er søndag den 30. januar 2022.

Hvis du ønsker at deltage online kan du logge på fra kl. 18.30, hvor der vil sidde en fra Ballerup Kommune klar til at hjælpe. Du modtager link og info mandag den 31. januar 2022.

Du kan også deltage i mødet fysisk – det sker i Atrium på Ballerup Rådhus.

Du kan tilmelde dig på: https://ballerup.nemtilmeld.dk/542/

August/september 2021

Fra den 12. august 2021 til 30. september 2021 er der en forudgående høring, hvor du har mulighed for at komme med synspunkter, idéer og forslag til den videre planlægning af Jonstruplejren. Kommunalbestyrelsen ønsker en borgerinddragelsesproces, hvor de kan modtage idéer og forslag til tre hovedspørgsmål, som skal danne baggrund for den videre planlægning af Jonstruplejren:

  • Hvordan kan det lukkede by-omdannelses-område blive en naturlig del af lokalområdet?
  • Hvordan kan det fremtidige boligområde tilpasses områdets landskabelige kvaliteter?
  • Hvordan kan langtidsholdbare, bæredygtige løsninger indarbejdes i omdannelsesprojektet? 

Gåtur i Jonstruplejren og temaworkshops

Under den forudgående høring bliver der afholdt en række offentlige møder og temaworkshops, hvor du får mulighed for at drøfte dine og andres synspunkter, idéer og forslag eller stille spørgsmål til Ballerup Kommune.

Møder og workshops er et supplement til skriftlige svar til Ballerup Kommune og derfor ikke en nødvendighed for at få fremlagt sine idéer og forslag.

Freja Ejendomme åbner Jonstruplejren og Ballerup Kommune inviterer derfor til en gå-tur i grupper rundt i Jonstruplejren i starten af september.

Derudover afholder Ballerup Kommune tre workshops, hvor synspunkter, idéer og forslag til Jonstruplejrens omdannelse kan blive vendt og drejet. Hver workshop har et overordnet tema; "Bebyggelse og anvendelse", "Trafik og mobilitet" og "Natur og rekreation". 

Læs mere her

Juni 2021

Kommunalbestyrelsen vedtager en borgerinddragelsesproces for udviklingen af Jonstruplejren. Borgere og andre interessenter med idéer og holdninger kan blive hørt og komme med forslag til den videre planlægning. Processen starter op efter skolernes sommerferie.

November 2020

På grund af corona blev processen udskudt. Helhedsplan for Jonstruplejrens udvikling var derfor til politisk behandling i november 2020, hvor den ikke blev godkendt, da den ikke var tilstrækkeligt lokalt og politisk forankret. Det blev i stedet besluttet, at en borgerinddragelsesproces skulle iværksættes først.

November 2019

Freja Ejendomme holder en søndag eftermiddag åbent hus i Jonstruplejren for alle interesserede borgere. Arrangement er planlagt i samarbejde med Ballerup Kommune. Cirka 250 deltager i arrangementet, som byder på fælles intro, tur rundt i området i grupper og rigtig mange gode drøftelser om fremtiden for området og konsekvenser den kommende transformation. 

Jonstruplejren

Foto: Gåtur i Jonstruplejren for interesserede borgere i november 2019.

Juni 2019

Freja ejendomme og Ballerup Kommune påbegynder planlægningen af den fremtidige transformation af Jonstruplejren. Helhedsplan for udviklingen af Jonstruplejren forventes at kunne præsenteres i primo 2020.

SOCIALE MEDIER