Forpligtelser for kommunen

På Ballerup kommunes offentlige arealer er kommunen ansvarlig for:

  • Renhold
  • Vedligehold
  • Snerydning
  • Saltning ved glat føre

Affaldsspande ved torve og pladser, busstoppesteder m.m. tømmes regelmæssigt (afhængig af lokaliteten).

Ballerups veje, pladser og stier fejes i faste rutiner.

Kommunen sørger for, at rendestensbrønde tømmes med slamsuger.

Forsyning Ballerup står for tømning af rendestensbrønde.

Ballerup Kommune sørger for snerydning og glatførebekæmpelse af 150 km offentlige veje, stier og parkeringspladser.

Snerydning i rækkefølge
Kommunens offentlige veje er inddelt i kategori A-, B- og C- veje. Veje med kategori A rydder vi først.

Snevold foran indkørsler
Når vi rydder for sne, kan det ikke undgås, at der af og til bliver efterladt en snevold foran indkørsler. Vi beder venligst grundejerne om selv at fjerne en eventuel snevold.

Læs mere

Regulativ for vintervedligehold og renhold af veje, stier & fortove

Hvis du eller dine ting på grund af huller, ujævnheder eller glat føre er kommet til skade på en af kommunes veje, er du måske berettiget til at få erstatning.

Anmeld skade
Du anmelder en skade ved at udfylde og sende anmeldelse af ansvarsskadesag

NB! Du skal kun bruge skadesanmeldelsen, hvis skaden er sket på offentlig vej og skyldes Ballerup Kommunes forsømmelser. Skyldes skaden derimod en ledningsejers forsømmelser, skal du kontakte ledningsejeren. Ballerup Kommune kan være behjælpelig med oplysninger om, hvem der graver i vejene. 

Husk dokumentation
Det er vigtigt, at du sender os dokumentation for:

  • Fejl eller mangler på vejarealet (fx foto)
  • Hvad skaden har kostet dig at få udbedret
  • Skadestuejournal (hvis du er kommet til skade)
Skadesagens forløb
Når vi har modtaget din anmeldelse, får du en bekræftelse på modtagelsen. Derefter besigtiger vi skadestedet og sender sagen til vores jurist. Fra juristen modtager du afgørelsen i sagen.

Hvis du eller dine ting er kommet til skade på en privat fællesvej, kan du søge erstatning ved at kontakte den grundejer, hvis grund støder op til stedet på den private fællesvej, hvor du kom til skade (tilgrænsede grundejer).

Det er den tilgrænsede grundejer, som har ansvaret for at holde vejen i god og forsvarlig stand under hensyn til trafikkens art og størrelse.

Der kan kun udbetales erstatning, hvis der foreligger et ansvarsgrundlag.

Der er erstatningsgrundlag, hvis kommunen har begået fejl eller forsømmelse, dvs. hvis:

  • Kommunen har gjort noget forkert
  • Kommunen har undladt at gøre noget, som den burde have gjort 

Kommunen er ikke erstatningsansvarlig for hændelige uheld.

Kommunens fejl eller forsømmelse skal være direkte årsag til din skade eller økonomiske tab. Desuden skal skaden være en forudsigelig følge af kommunens handling eller undladelse.

Kommunen skal have haft mulighed for at kunne forudse, at fejlen eller forsømmelsen kunne medføre en skade eller et økonomisk tab.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk