Vejbelysning

Her kan du fejlmelde belysning og læse om moderniseringen af vej- og stibelysningen i kommunen.

Ballerup Kommune ejer, drifter og vedligeholder belysningen på kommuneveje samt på de fleste private fællesveje.

søgeord: pære lampe armatur skab ledning kabel lygtepæl mast modernisering

Drift af belysning på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af hovedsageligt af Seas-nve.

Fejlmeld belysning

Du kan indmelde fejl på belysningen via:

 

Tidshorisont for udbedring af fejl

Større fejl afhjælpes indenfor 2½ time, som fx:

 • strømafbrydelse
 • påkørte tændskabe
 • spændingsberøringsfare og lignende

Hvis fejlen ikke kan udbedres indenfor fristen, skal der etableres midlertidige foranstaltninger.

Uregelmæssigheder afhjælpes indenfor 24 timer, som fx:

 • belysning i signalregulerede kryds
 • belysning i rundkørsler og fodgængerovergange
 • chikaner
 • bomme
 • manglende lys på mere end 3 lamper i træk.

Uregelmæssigheder er ikke umiddelbart til fare for trafikanter, men kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Afhjælpning indenfor 8 dage:

 • manglende lys på mellem 1-3 lamper i træk
 • øvrige funktionsmæssige fejl

Afhjælpning indenfor 1 måned:

 • fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har større funktionsmæssig betydning

I 2015-17 moderniserer vi den kommunaltejede vej- og stibelysning. Det sker for at højne kvaliteten af belysningen og for at skabe energi- og driftsbesparelser.

Belysningen bliver billigere i drift
Kommunen kommer til at spare omkring 5 mio. kr. årligt på vej- og stibelysning ved at:

 • reducere strømforbrug ved at udskifte gamle lyskilder til LED. Det giver kommunen en strømbesparelse på op til 50 % på de mest energiforbrugende lyskilder (el-pærer)
 • reducere vedligeholdelsesudgifter

Kvaliteten bliver bedre
Kvaliteten af belysningen bliver højnet på flere måde:

 • lamper og master udskiftes i store områder, så de lever op til standarderne i kommunens belysningsplan
   
 • LED-teknologien giver en mere behagelig lysfarve og en bedre farvegengivelse. Det betyder, at omgivelserne ved vores veje og stier ikke længere vil se grå eller orange ud i lygtetændingstiden, men i højere grad vil fremstå i farver

Ballerup Kommunes belysningplan

AKTUELT

27.10.2016: Vi arbejder stadig på at få lysstyringen op at køre i Buekvarteret. Der er en del startvanskeligheder, men vi forventer, at det snarligt er i orden.

21.09.2016: Belysningsanlægget er afleveret fra entreprenøren til kommunen. De sidste fejl udbedres i disse dage. Samtidig etablerer kommunen lysstyring. Arbejdet skulle være færdigt i uge 39. I den periode kan vejbelysningen være meget ustabil.

Lamper: Lunia, leveret af Focus Lighting

AKTUELT

27.10.2016: Vi arbejder stadig på at få lysstyringen op at køre i Buekvarteret. Der er en del startvanskeligheder, men vi forventer, at det snarligt er i orden.

21.09.2016: Belysningsanlægget er afleveret fra entreprenøren til kommunen. De sidste fejl udbedres i disse dage. Samtidig etablerer kommunen lysstyring. Arbejdet skulle være færdigt i uge 39. I den periode kan vejbelysningen være meget ustabil.

Lamper:  Lunia, leveret af Swarco

27.10.2016: Anlægsarbejderne er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejder er færdigt. Aflevering fra entreprenøren til kommunen sker i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet indreguleres efter forholdene.

Lamper i Magleparken: Lunia, leveret af Swarco
Lamperne på stier: Nyx330, leveret af Focus Lighting

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. moderniseringen af vej- og stibelysningen er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Modernisering udføres i uge 35-36.

 

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. moderniseringen af vej- og stibelysningen er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Lamper: Lunia, leveret af Swarco

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. moderniseringen af vej- og stibelysningen er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige i uge 35. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Lamper: Lunia, leveret af Swarco

AKTUELT

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. moderniseringen af vej- og stibelysningen er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Hvad kommer der til at ske
På Ågerupvej skifter vi træmasterne med 6 meters stålmaster og opsætter nye lamper.

Luftledningerne vil blive gravet ned.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

Lamper: Icon, leveret af Louis Poulsen

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. moderniseringen af vej- og stibelysningen er færdige, og indenfor de næste par måneder vil lysstyringen blive etableret. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene. .

Lamper 

Begge typer lamper bliver leveret af Focus Lighting

I det nordlige Skovlunde udskifter vi master, nedtager elledninger og graver kabler ned mellem masterne. Samtidig bliver fortovene nogle steder renoveret.

Lamper:  Nyx330, leveret af Focus Lighting

Belysningen udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

Fortovsrenoveringen udføres af Per Aarsleff A/S.

AKTUELT

27.10.2016: Anlægsarbejderne vedr. belysning og fortovsrenovering er færdige, og afleveringen fra entreprenøren til Kommunen finder sted i disse dage. Herefter etablerer vi lysstyringen. I den periode vil belysningen være meget ustabil - i perioder vil lamperne lyse i døgndrift og i andre slet ikke. Det kan desværre ikke undgås.

17.09.2016: De sidste arbejder er forsinket ca. 2-3 uger. Indenfor 14 dage bliver alle de midlertidig asfaltramper fjernet og de permanente bliver etableret. De vil som udgangspunkt blive udført i den bredde, de havde inden fortovsrenoveringen.

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige - dog er fortovsrenoveringerne først færdige 2. september. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

26.07.2016: Kommunalbestyrelsen har bevilget 2 mio. kr. ekstra til fortovsrenovering i 2016. De bliver brugt på fortovene på modsatte side af belysningsmasterne på Birthevej nr. (13)-23, Johannevej nr. (1)-11 og Annavej 1-31 og til at lave nye asfaltborder på Carolinevej nr. 12 og den første del af Annavej nr. 2-14. Prioriteringen af strækninger er foretaget af et af landets dygtigste ingeniørfirmaer og bygger på en grundig gennemgang af området. Vi håber, at I kan leve med den forlængede anlægsperiode, som i sidste ende giver bedre fortove.

Tidligere: På trods af problemer med at koordinere to kontrakter, er det lykkedes at skære over en måned af tidsplanen. Selvom tidshorisonten stadig er lang, og vi er klar over, at det er til gene for jer, er vi færdige med de sidste veje i juli - og ikke midt i september som tidligere varslet.

Tidsplan (med forbehold for ændringer):

(Seneste opdatering: 27.07.2016)

Johannevej, lige side: d. 10.6 - 6.07

Johannevej, ulige side: d. 18.7 - 24.8

Dagmarvej, ulige side: d. 21.6 - 26.7

Agnetevej, lige side (fra Torvevej til Carolinevej): d. 30.6 - 25.7

Agnetevej, lige side (fra Carolinevej til Johannevej): d. 6.7 - 28.7

Jyttevej (minus sløjfen): d. 18.7 - 17.8

Jyttevej (sløjfen): d. 12.7 - 1.9

Birthevej, ulige side (nr."13"-23): d. 11.8 - 02.9

Dagmarvej, ulige side, kantsten og nyt fortov: d. 21.6 - 26.07

Annavej/Carolinevej (fra Carolinevej til Dagmarvej): d. 18.7 - 12.8

Annavej (fra Dagmarvej til Ingevej): d. 18.7 - 22.8

Omkring halvdelen af belysningen i Måløv moderniseres.

28.10.2016: Moderniseringen af vej- og stibelysningen i Måløv er nu færdiganlagt. Indenfor de næste par måneder vil entreprenøren aflevere arbejdet til kommunen. Herefter begynder vi at etablere lysstyringen. Belysningen kan være meget ustabil indtil alle arbejderne er færdige. Nogle dage vil den lyse om dagen og nogle dage vil den slet ikke lyse. Det er et led i arbejdet og kan desværre ikke undgås. Når lysstyringen er etableret forventer vi at skrue en anelse ned for lyset om aftenen og endnu mere om natten.

28.10.2016: Hovedparten af de svagtlysende lamper vi informerede om den 21.09.2016 skulle nu lyse for fuldt blus. Resten arbejder vi på at få til at fungere.

21.09.2016: På nogle af de færdiganlagte veje, lyser lamperne meget svagt. Det er en fejl i lampen, som vil blive rettet snarest muligt. Vi forventer ikke, at lamperne skal tages ned, men at fejlen kan rettes på stedet.

Hvad kommer der til at ske

I 2017 moderniserer kommunen vejbelysningen i Skovlunde. Moderniseringen omfatter nye master, nye lamper og nedgravning af kabler, dér, hvor der i dag er luftledninger.

Optegninger på fortovene
Planlægningen er i gang, og du vil de kommende måneder kunne opleve optegninger på fortovene. Det er kommunens belysningsrådgivere, som planlægger den fremtidige placering af belysningsmasterne. Optegningerne viser ikke det fulde, fremtidige belysningsanlæg, men kun en omtrentlig placering af de master, som flyttes. Når vi er færdige med planlægningen i løbet af efteråret/vinteren, bliver planerne offentliggjort sammen med en tidsplan for arbejdet. Grunden til at vi tegner på fortovene, er, at vi tager hensyn til lokale forhold i planlægningen. Du er velkommen til at komme med ønsker og input, men vær opmærksom på, at vi samtidig skal overholde de vejledende regler til belysningsniveau og belysningens jævnhed, og derfor ikke vil kunne imødekomme alle ønsker. Vejbelysningen primære mål er at oplyse veje, fortove og stier - ikke indkørsler og havegange. Planlægger du at flytte din indkørsel, hører vi meget gerne fra dig. Vores belysningsrådgivere arbejder i området nogle eftermiddage om ugen. Ser du dem på din vej, er du velkommen til at tale med dem. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til forvaltningen.

Beplantning, hegn, støttemure mv.
Vær opmærksom på, at de steder, hvor vi ikke kan komme til at grave, fordi beplantning, hegn, støttemure mv. står på vejareal, vil I blive bedt om at beskære eller flytte disse ting. Det vil ske via officielle skrivelser i form af "Varsel om påbud" og "Påbud". Hvis du ikke kan finde dine skelpæle, kan du allerede nu få en fornemmelse af, om din beplantning, dit hegn eller lignende holder sig indenfor din grund. Kig på Ballerupkortet: https://ballerup.dk/indhold/kort-over-alt-i-ballerup. I lagkontrollen klikker du på Baggrundskort>Ortofoto og på Lokalplaner> Matrikelkort. Zoom ind til din matrikel. Vi håber på et godt samarbejde med jer, og håber, I bliver glade for den nye belysning.

Kontakt

Center for By,
Erhverv og Miljø

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail