Vejbelysning

Her kan du fejlmelde belysning og læse om moderniseringen af vej- og stibelysningen i kommunen.

Ballerup Kommune ejer, drifter og vedligeholder belysningen på kommuneveje samt på de fleste private fællesveje.

søgeord: pære lampe armatur skab ledning kabel lygtepæl mast modernisering

Drift af belysning på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af hovedsageligt af Seas-nve.

Fejlmeld belysning
Hvis der er fare for stød, kan du ringe til:

 • Seas-nve på 70 29 29 29

Eller du kan melde fejl på belysningen via:

Tidshorisont for udbedring af fejl

Større fejl afhjælpes indenfor 2½ time, som fx:

 • strømafbrydelse
 • påkørte tændskabe
 • spændingsberøringsfare og lignende

Hvis fejlen ikke kan udbedres indenfor fristen, skal der etableres midlertidige foranstaltninger.

Uregelmæssigheder afhjælpes indenfor 24 timer, som fx:

 • belysning i signalregulerede kryds
 • belysning i rundkørsler og fodgængerovergange
 • chikaner
 • bomme
 • manglende lys på mere end 3 lamper i træk.

Uregelmæssigheder er ikke umiddelbart til fare for trafikanter, men kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Afhjælpning indenfor 8 dage:

 • manglende lys på mellem 1-3 lamper i træk
 • øvrige funktionsmæssige fejl

Afhjælpning indenfor 1 måned:

 • fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har større funktionsmæssig betydning

I 2015-17 moderniserer vi den kommunaltejede vej- og stibelysning. Det sker for at højne kvaliteten af belysningen og for at skabe energi- og driftsbesparelser.

Belysningen bliver billigere i drift
Kommunen kommer til at spare omkring 5 mio. kr. årligt på vej- og stibelysning ved at:

 • reducere strømforbrug ved at udskifte gamle lyskilder til LED. Det giver kommunen en strømbesparelse på op til 50 % på de mest energiforbrugende lyskilder (el-pærer)
 • reducere vedligeholdelsesudgifter

Kvaliteten bliver bedre
Kvaliteten af belysningen bliver højnet på flere måde:

 • lamper og master udskiftes i store områder, så de lever op til standarderne i kommunens belysningsplan
   
 • LED-teknologien giver en mere behagelig lysfarve og en bedre farvegengivelse. Det betyder, at omgivelserne ved vores veje og stier ikke længere vil se grå eller orange ud i lygtetændingstiden, men i højere grad vil fremstå i farver

Ballerup Kommunes belysningplan

AKTUELT

21.09.2016: Belysningsanlægget er afleveret fra entreprenøren til kommunen. De sidste fejl udbedres i disse dage. Samtidig etablerer kommunen lysstyring. Arbejdet skulle være færdigt i uge 39. I den periode kan vejbelysningen være meget ustabil.

Lamper: Lunia, leveret af Focus Lighting

AKTUELT

21.09.2016: Belysningsanlægget er afleveret fra entreprenøren til kommunen. De sidste fejl udbedres i disse dage. Samtidig etablerer kommunen lysstyring. Arbejdet skulle være færdigt i uge 39. I den periode kan vejbelysningen være meget ustabil.

Lamper:  Lunia, leveret af Swarco

På Magleparken og på nogle af stierne skærer vi masterne ned til en mere passende højde. Vi monterer nye lamper og energivenlige lyskilder.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejder er færdigt. Aflevering fra entreprenøren til kommunen sker i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet indreguleres efter forholdene.

Lamper i Magleparken: Lunia, leveret af Swarco
Lamperne på stier: Nyx330, leveret af Focus Lighting

På Byager udskifter vi de eksisterende lyskilder til LED. Det betyder, at vi ikke udskifter lamperne, men blot el-pæren.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Modernisering udføres i uge 35-36.

 

På Baltorpbakken udskifter vi de eksisterende master og lamper.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Lamper: Lunia, leveret af Swarco

På Telegrafvej udskifter vi nogle af de eksisterende master og nedskærer andre til en mere passende mastehøjde. Den fremtidige mastehøjde bliver 6 meter. Alle armaturer udskiftes.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige i uge 35. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Lamper: Lunia, leveret af Swarco

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

Hvad kommer der til at ske
På Ågerupvej skifter vi træmasterne med 6 meters stålmaster og opsætter nye lamper.

Luftledningerne vil blive gravet ned.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

Lamper: Icon, leveret af Louis Poulsen

På Måløv Teknikerby, Måløv Værkstedsby og Måløvbakken udskifter vi lamperne til LED og indarbejder lysstyring i masterne. Vi forventer minimale gravearbejder i området.

Arbejdet udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

AKTUELT

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene. .

Lamper 

Begge typer lamper bliver leveret af Focus Lighting

I det nordlige Skovlunde udskifter vi master, nedtager elledninger og graver kabler ned mellem masterne. Samtidig bliver fortovene nogle steder renoveret.

Lamper:  Nyx330, leveret af Focus Lighting

Belysningen udføres af Seas-nve med Kemp & Lauritzen som underentreprenør.

Fortovsrenoveringen udføres af Per Aarsleff A/S.

AKTUELT

17.09.2016: De sidste arbejder er forsinket ca. 2-3 uger. Indenfor 14 dage bliver alle de midlertidig asfaltramper fjernet og de permanente bliver etableret. De vil som udgangspunkt blive udført i den bredde, de havde inden fortovsrenoveringen.

25.08.2016: Anlægsarbejderne er færdige - dog er fortovsrenoveringerne først færdige 2. september. Anlægget bliver afleveret fra entreprenøren til kommunen i efteråret. Herefter etableres lysstyring og belysningsniveauet bliver reguleret efter forholdene.

26.07.2016: Kommunalbestyrelsen har bevilget 2 mio. kr. ekstra til fortovsrenovering i 2016. De bliver brugt på fortovene på modsatte side af belysningsmasterne på Birthevej nr. (13)-23, Johannevej nr. (1)-11 og Annavej 1-31 og til at lave nye asfaltborder på Carolinevej nr. 12 og den første del af Annavej nr. 2-14. Prioriteringen af strækninger er foretaget af et af landets dygtigste ingeniørfirmaer og bygger på en grundig gennemgang af området. Vi håber, at I kan leve med den forlængede anlægsperiode, som i sidste ende giver bedre fortove.

Tidligere: På trods af problemer med at koordinere to kontrakter, er det lykkedes at skære over en måned af tidsplanen. Selvom tidshorisonten stadig er lang, og vi er klar over, at det er til gene for jer, er vi færdige med de sidste veje i juli - og ikke midt i september som tidligere varslet.

Tidsplan (med forbehold for ændringer):

(Seneste opdatering: 27.07.2016)

Johannevej, lige side: d. 10.6 - 6.07

Johannevej, ulige side: d. 18.7 - 24.8

Dagmarvej, ulige side: d. 21.6 - 26.7

Agnetevej, lige side (fra Torvevej til Carolinevej): d. 30.6 - 25.7

Agnetevej, lige side (fra Carolinevej til Johannevej): d. 6.7 - 28.7

Jyttevej (minus sløjfen): d. 18.7 - 17.8

Jyttevej (sløjfen): d. 12.7 - 1.9

Birthevej, ulige side (nr."13"-23): d. 11.8 - 02.9

Dagmarvej, ulige side, kantsten og nyt fortov: d. 21.6 - 26.07

Annavej/Carolinevej (fra Carolinevej til Dagmarvej): d. 18.7 - 12.8

Annavej (fra Dagmarvej til Ingevej): d. 18.7 - 22.8

Omkring halvdelen af belysningen i Måløv moderniseres.

Modernisering er planlagt til at blive udført i sommeren/efteråret 2016. Se den aktuelle tidsplan nedenfor. Bliv ikke forskrækket, når lamperne lyser meget kraftigt i starten - vi skruer ned for styrken, når lysstyringen er etableret. Det forventes at kunne ske når belysningen i Måløv er færdiganlagt og senest omkring november/december.

AKTUELT

21.09.2016: På nogle af de færdiganlagte veje, lyser lamperne meget svagt. Det er en fejl i lampen, som vil blive rettet snarest muligt. Vi forventer ikke, at lamperne skal tages ned, men at fejlen kan rettes på stedet.

Aktuel tidsplan for kommende arbejder (med forbehold for ændringer):

(Senest opdateret den 08.09.2016)

Drosselvænget: uge 38

Sneppehøj: uge 38

Klakkebjerg: uge 38

Knastebakken: uge 38

Krogdalen: uge 38

Midgårdsstræde: uge 38-39

Odinsgang: uge 38-39

Gimletorv: uge 38-39

Passagen: uge 38-39

Østerhøj Bygade: uge 38-39

Klakkehøj: uge 38-39

Måløv Parkvej: uge 39-40

Måløv Parkvej - cykelsti: uge 39-40

Måløv Parkstien: uge 39-40

Liljevangsvej: uge 40-41

Kratvej: uge 40-41

Mosestien: uge 40-41

Bakketoften: uge 40-41

Bjørnekær: uge 40-41

Sti Bjørnekær: uge 40-41

Måløv Hovedgade: uge 40-41

Jørgen Andersens Vej: uge 40-41

Måløv Idrætspark P-plads: uge 40-41

Måløv Stationsplads: uge 40-41

Måløvvang: uge 40-41

Stationsvej: uge 40-41

Tjæreborgvej - sti mod Måløv Idrætspark: uge 40-41

Efter anlæg:

De veje, som er færdiganlagt afleveres fra entreprenøren til kommunen i løbet af efteråret. Herefter etableres lysstyringen og lysniveauet reguleres efter forholdene. Belysningen bliver lavere om aftenen og endnu lavere om natten.

Hvad kommer der til at ske

I 2017 moderniserer kommunen vejbelysningen i Skovlunde. Moderniseringen omfatter nye master, nye lamper og nedgravning af kabler, dér, hvor der i dag er luftledninger.

Optegninger på fortovene
Planlægningen er i gang, og du vil de kommende måneder kunne opleve optegninger på fortovene. Det er kommunens belysningsrådgivere, som planlægger den fremtidige placering af belysningsmasterne. Optegningerne viser ikke det fulde, fremtidige belysningsanlæg, men kun en omtrentlig placering af de master, som flyttes. Når vi er færdige med planlægningen i løbet af efteråret/vinteren, bliver planerne offentliggjort sammen med en tidsplan for arbejdet. Grunden til at vi tegner på fortovene, er, at vi tager hensyn til lokale forhold i planlægningen. Du er velkommen til at komme med ønsker og input, men vær opmærksom på, at vi samtidig skal overholde de vejledende regler til belysningsniveau og belysningens jævnhed, og derfor ikke vil kunne imødekomme alle ønsker. Vejbelysningen primære mål er at oplyse veje, fortove og stier - ikke indkørsler og havegange. Planlægger du at flytte din indkørsel, hører vi meget gerne fra dig. Vores belysningsrådgivere arbejder i området nogle eftermiddage om ugen. Ser du dem på din vej, er du velkommen til at tale med dem. Du er også velkommen til at skrive eller ringe til forvaltningen.

Beplantning, hegn, støttemure mv.
Vær opmærksom på, at de steder, hvor vi ikke kan komme til at grave, fordi beplantning, hegn, støttemure mv. står på vejareal, vil I blive bedt om at beskære eller flytte disse ting. Det vil ske via officielle skrivelser i form af "Varsel om påbud" og "Påbud". Hvis du ikke kan finde dine skelpæle, kan du allerede nu få en fornemmelse af, om din beplantning, dit hegn eller lignende holder sig indenfor din grund. Kig på Ballerupkortet: https://ballerup.dk/indhold/kort-over-alt-i-ballerup. I lagkontrollen klikker du på Baggrundskort>Ortofoto og på Lokalplaner> Matrikelkort. Zoom ind til din matrikel. Vi håber på et godt samarbejde med jer, og håber, I bliver glade for den nye belysning.

Kontakt

Center for By,
Erhverv og Miljø

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail