Vejbelysning

Her kan du fejlmelde belysning og læse om moderniseringen af vej- og stibelysningen i kommunen.

Ballerup Kommune ejer, drifter og vedligeholder belysningen på kommuneveje samt på de fleste private fællesveje.

Drift af belysning på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af hovedsageligt af Seas-nve.

Fejlmeld belysning

Du kan indmelde fejl på belysningen via:

Tidshorisont for udbedring af fejl

Større fejl afhjælpes indenfor 2½ time, som fx:

 • strømafbrydelse
 • påkørte tændskabe
 • spændingsberøringsfare og lignende

Hvis fejlen ikke kan udbedres indenfor fristen, skal der etableres midlertidige foranstaltninger.

Uregelmæssigheder afhjælpes indenfor 24 timer, som fx:

 • Belysning i signalregulerede kryds
 • Belysning i rundkørsler og fodgængerovergange
 • Chikaner
 • Bomme
 • Manglende lys på mere end 3 lamper i træk.

Uregelmæssigheder er ikke umiddelbart til fare for trafikanter, men kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Afhjælpning indenfor 8 dage:

 • Manglende lys på mellem 1-3 lamper i træk
 • Øvrige funktionsmæssige fejl

Afhjælpning indenfor 1 måned:

 • Fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har større funktionsmæssig betydning

Alt OK

 

  

 

Du kan læse Ballerup Kommunes Belysningsplan her: Belysningsplan (2014-15)

 

Kontakt

Ballerup kommune

Team Belysning

Send sikker besked

41 75 01 50

c-bem-belysning@balk.dk