Vejbelysning

Her kan du fejlmelde belysning og læse om moderniseringen af vej- og stibelysningen i kommunen.

Ballerup Kommune ejer, drifter og vedligeholder belysningen på kommuneveje samt på de fleste private fællesveje.

søgeord: pære lampe armatur skab ledning kabel lygtepæl mast modernisering belysningsplan

Drift af belysning på kommuneveje, offentlige stier og private fællesveje varetages af hovedsageligt af Seas-nve.

Fejlmeld belysning

Du kan indmelde fejl på belysningen via:

Tidshorisont for udbedring af fejl

Større fejl afhjælpes indenfor 2½ time, som fx:

 • strømafbrydelse
 • påkørte tændskabe
 • spændingsberøringsfare og lignende

Hvis fejlen ikke kan udbedres indenfor fristen, skal der etableres midlertidige foranstaltninger.

Uregelmæssigheder afhjælpes indenfor 24 timer, som fx:

 • Belysning i signalregulerede kryds
 • Belysning i rundkørsler og fodgængerovergange
 • Chikaner
 • Bomme
 • Manglende lys på mere end 3 lamper i træk.

Uregelmæssigheder er ikke umiddelbart til fare for trafikanter, men kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko.

Afhjælpning indenfor 8 dage:

 • Manglende lys på mellem 1-3 lamper i træk
 • Øvrige funktionsmæssige fejl

Afhjælpning indenfor 1 måned:

 • Fejl og mangler af vedligeholdelsesmæssig karakter, der ikke har større funktionsmæssig betydning

 

 

 

 

 

Du kan læse Ballerup Kommunes Belysningsplan her: Belysningsplan (2014-15)

 

Aktuelt

26.06.2019: Henover sommeren, går vi vejene igennem og tjekker, om fejl og mangler er udbedret. 

15.01.2019: De fejl og mangler, som endnu ikke er udbedret, forventes udbedret indenfor 2-3 uger. 

14.01.2019: Ludvig Holsteins Allé forventes at blive overdraget til Gigabits arbejder i uge 5-6. 

08.11.2018: Alle veje i Digterparken pånær Ludvig Holsteins Allé er nu frigivet til Gigabits arbejder 4. februar. 

06.11.2018: Hele Digterparken er nu gennemgået for fejl og mangler. Entreprenøren har til den 16.11.2018 til at udbedre fejl og mangler. Enkelte steder kan det trække ud, da vi skal foretage nærmere undersøgelser. Det gælder f.eks. Storfyrstinde Olgas Alle ved nr. 16. 

23.10.2018: Gigabit starter snart deres arbejder i Digterparken. Følgende veje er frigivet til deres arbejder: Knudsminde Allé, Digterparken til og med hjørnet af Storfyrstinde Olgas Allé samt Storfyrstinde Olgas Allé. Fra torsdag den 25.10.2018 frigives Viggo Barfoeds Allé og Digterparken fra Aage Berntsens Alle til enden af vejen. Fra onsdag den 31.10.2018 frigives Thøger Larsens Allé, Kai Hoffmanns Allé, Axel Juels Allé og Aage Berntsens Allé. Ludvig Holsteins Allé er stadig usikker, men forventes frigivet indenfor 1 måned. Har I spørgsmål til arbejdets udførelse, kan I kontakte Gigabit. 

Hvad kommer der til at ske
I efteråret og vinteren 2017 moderniserer Ballerup Kommune vejbelysningen i Ballerup midtby og Digterparken. Moderniseringen omfatter opsætning af nye master og lamper samt kabellægning og lægning af fiberrør i Digterparken.

Gener under anlægsarbejdet
"Det skal gøre ondt, før det går godt" - dette er meget beskrivende for situationen, når vi arbejder på vejene. Det er umuligt at udføre et anlægsarbejde uden at genere beboere og trafikanter. Men vi anstrenger os selvfølgelig for at være så usynlige som muligt. Vi sørger for, at I har adgang til jeres indkørsler i hele anlægsperioden, og vi vil bestræbe os på at fortovene bliver retableret indenfor ca. 14 dage.

Belysningen kan være ustabil - både mens vi anlægger, men også efterfølgende, når vi etablerer lysstyringen. Lyset kan i perioder være tændt om dagen og slukket om natten. Det er ikke en fejl, men betyder, at vi arbejder. I er dog altid velkomne til at fejlmelde belysningen via Ballerup Borgertip: www.ballerup.dk/om-kommunen/om-ballerup/ballerup-borgertip

Observerer du, at der bliver arbejdet udenfor tidsrummet 7.00 - 18.00 på hverdage eller andre uhensigtsmæssige forhold, er du velkommen til at kontakte os.

Tidsplan MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER (opdateret 28.08.2018)

Ludvig Holsteins Allé: færdig i uge 35-36

Hvem udfører anlægsarbejdet
Seas-nve udfører anlægsarbejdet med Kemp & Laurtizen som underentreprenør. Alle anlægsfolkene er ansat under danske vilkår.

Møde med grundejerforeninger mv.  
Der blev afholdt møde med grundejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber mv. den 31. maj. Powerpointen med noter kan findes her: 

Powerpointens noter er revideret en anelse i forhold til de uddelte papirer. 

FAQ (fandt du ikke den information, du søgte efter)
Hvis du ikke fik svar på dine spørgsmål, har vi samlet de oftest stillede spørgsmål og svar her 

Aktuelt

26.06.2019: Henover sommeren, går vi vejene igennem og tjekker, om fejl og mangler er udbedret. 

18.02.2019: Den 14. februar lykkedes det at gå aflevering med entreprenøren på Ågesdalsvej, Rydtoften, Sketteholmen, Lerholmvej og Egebjergvej 60-114. Fejl og mangler vil blive rettet den næste tid. Vi måtte igen stoppe afleveringen på Tranemosevej, Pileagervej og Ved Skovgærdet pga. for mange fejl. Vi håber snarligt, at kunne genoptage afleveringen. 

07.02.2019: Entreprenøren har meldt klar til at gå aflevering af de sidste veje: Udbakken 25-47, Tranemosevej 35-65, Pileagervej, Ågesdalsvej, Rydtoften, Sketteholmen, Lerholmvej og Egebjergvej 60-114 efter 12. februar. 

07.02.2019: Entreprenøren har meddelt, at bumpene på Syvendehusvej og Skovbovænget, som generer nogle af beboerne, er udført med top, idet bumpene skal sætte sig inden der bliver fræset af og lagt slidlag. 

09.01.2019: Vil du vide, hvem der ejer belysningen i det "nye" Egebjerg, så kig her: 

Hvad kommer der til at ske
Planlægningen af moderniseringen af vejbelysningen i Egebjerg er færdig, og arbejdet med at rydde fortovene for beplantning og genstande igangsættes. Fra nytår begynder anlægsarbejdet, som omfatter udskiftning af træmaster og lamper samt fjernelse af eventuelle luftledninger. Vi forventer kun at skulle udføre mindre gravninger i form af punktgravninger ved masterne og enkelte korte langsgravninger. I det "nye" Egebjerg skal der slet ikke graves. 

Placering af gadelamper
De nye gadelamper placeres ikke nødvendigvis samme sted som de gamle. Det skyldes, at lamperne lyser anderledes, og det vil give den bedste og mest energibesparende belysning, at flytte på lampernes placering.

De fremtidige masteplaceringer kan ses på dette kort

På kortet har du nedenstående muligheder:

 • Zoom: tryk på + eller - i nederste højre hjørne
 • Skift baggrundskort: tryk på "Baggrund" i den øverste bjælke
 • Se signaturforklaring: tryk på "Signatur" i den øverste bjælke
 • Slå lag til og fra (lamper, matrikler, gravning): tryk på de 3 streger i øverste venstre hjørne
 • Se detaljer om lamperne (f.eks. lampetype og mastehøjde): klik på lampen på kortet. OBS: det kan være svært at få detaljer om lampen, hvis de andre lag er åbne. Luk dem eventuelt. 

Hvad er din pligt som grundejer
Når vi skal til at anlægge den nye belysning, har vi brug for arbejdsplads. Nogle steder er haverne desværre flyttet så langt ud på vejen, at vi ikke har plads nok, og derfor bliver vi nødt til at fremsende påbud om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande.

For at sikre, at vi kan komme til at arbejde, fremsender vi i den kommende tid først en venlig henstilling om at beskære eller fjerne faste genstande og dernæst det officielle "Varsel om Påbud" og "Påbud" om beskæring af beplantning og fjernelse af faste genstande fra vejarealet. Disse skrivelser er den eneste lovlige måde, hvorpå vi kan sikre, at der bliver ryddet. I sidste ende åbner det op for, at vi kan udføre arbejdet på grundejernes regning.

Vi fremsender kun "Varsel om påbud" og "Påbud" til de grundejere, hvor vi har registreret, at vi ikke har arbejdsplads nok. Vær dog opmærksom på, at hvis du har plantet småplanter, lagt perlesten eller lignende i rabatten, bliver der ikke fremsendt "Varsel om påbud" og "Påbud", da det ikke hindrer os i at arbejde. Disse ting bliver gravet op i forbindelse med gravearbejdet. Ønsker du at bevare sådanne ting, skal du fjerne det forud for anlægsarbejdet.

Læs mere om dine forpligtelser som grundejer her: www.ballerup.dk/grundejerforpligtelser

Gener under anlægsarbejdet
"Det skal gøre ondt, før det går godt" - dette er meget beskrivende for situationen, når vi arbejder på vejene. Det er umuligt at udføre et anlægsarbejde uden at genere beboere og trafikanter. Men vi anstrenger os selvfølgelig for at være så usynlige som muligt.

Vi sørger for, at I har adgang til jeres indkørsler i hele anlægsperioden, og vi bestræber os på at have lys på vejene hele tiden. Men belysningen kan være ustabil - både mens vi anlægger, men også efterfølgende, når vi etablerer lysstyringen. Lyset kan i perioder være tændt om dagen og slukket om natten. Det er ikke en fejl, men betyder, at vi arbejder. Det vil dog være til stor hjælp for vores arbejde, hvis I fejlmelder belysningen i driftweb’en, hvis der ikke har været lys på i mere end 1 uge. Belysningen fejlmeldes bedst i vores app Ballerup Borgertip: www.ballerup.dk/om-kommunen/om-ballerup/ballerup-borgertip eller direkte til vores drift på tlf. 70292929.

Observerer du, at der bliver arbejdet udenfor tidsrummet 7.00 - 18.00 på hverdage eller andre uhensigtsmæssige forhold, er du velkommen til at kontakte os.

Tidsplan MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER (sidst opdateret 12.10.2018)

Alle arbejder er udført, og vejene bliver nu gennemgået for fejl og mangler. 

Hvem udfører anlægsarbejdet
Seas-nve udfører anlægsarbejdet med Kemp & Laurtizen som underentreprenør. 

Fik du ikke svar på dine spørgsmål

Hvis du ikke fik svar på dine spørgsmål, har vi samlet de oftest stillede spørgsmål og svar her 

faq_17.08.2017.pdf

 
Du kan også besøge belysningsteamet, som flytter ind i det gamle pedelkontor på Skovvejens Skole Øst (Egebjergskolen). Vi kan give råd og vejledning om beskæring og svare på, om lamper kan flyttes og hvorfor de ikke lyser mv. Du kan finde osPDF ikon HER
 
Vil du være sikre på, at vi er på kontoret, så ring i forvejen på tlf. 4175 0205.
 
Møde med grundejerforeninger mv.  
Der blev afholdt møde med grundejerforeninger, andelsforeninger, boligselskaber mv. den 31. maj. Powerpointen med noter kan findes her: 

Powerpointens noter er revideret en anelse i forhold til de uddelte papirer. 

Kontakt

Ballerup kommune

Team Belysning

Send en sikker besked

41 75 02 05

c-bem-belysning@balk.dk