Borgerrådgiver

OBS: Borgerrådgiveren holder ferie fra den 26. marts til den 6. april 2021.

For de fleste er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med gennem livet. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt og respektfuldt samarbejde.

Borgerrådgiveren kan hjælpe og vejlede dig, hvis du ikke er tilfreds med Ballerup Kommunes behandling af din sag. Borgerrådgiveren er uvildig og har tavshedspligt efter gældende lovgivning.

Du kan læse Borgerrådgiverens beretning for året 2019 her.

Ballerup Kommunes borgerrådgiver hedder Nina Palle. Hun er uddannet jurist, og hun kommer med en bred erfaring fra den offentlige sektor, hvor hun har arbejdet som både medarbejder, leder og konsulent.

 

Nina Palle har blandt andet arbejdet med de store velfærdsområder i Frederiksberg Kommune, i Flygtningehjælpen, Ankestyrelsen, i døgninstitutionen Svanehuset, i Kommunernes Landsforening samt i Det Psykiatriske Patientklagenævn.borgerrådgiver

 

Borgerrådgiveren kan hjælpe med:

 

 • at finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen
 • at forklare indholdet i afgørelser fra kommunen
 • at skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse
 • vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager
 • vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd
 • at tage imod og videregive forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening
Borgerrådgiveren kan ikke:

 
 • behandle klager over det faglige indhold i kommunens afgørelser
 • behandle klager over politiske beslutninger, fx beslutninger om serviceniveauet
 • behandle klager, som andre klageinstanser tager sig af

Det er vigtigt, at du først retter henvendelse dér, hvor din sag bliver behandlet, eller hvor opgaven bliver udført, for at få problemet løst.

Se kommunens fagcentre

Hvis du ikke får svar på din henvendelse, eller du er utilfreds med det svar, du får, kan du efterfølgende kontakte borgerrådgiveren.

Har du allerede taget kontakt til den afdeling eller enhed, hvor din sag bliver behandlet, og ønsker du, at borgerrådgiveren skal se nærmere på din sag, er der brug for følgende oplysninger, for at din sag kan behandles:

 • Dit fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken afdeling, du henvender dig om
 • Hvad baggrunden er for din henvendelse

Som udgangspunkt kan du forvente en skriftlig tilbagemelding inden for tre arbejdsdage.Det betyder nødvendigvis ikke, at borgerrådgiveren har færdigbehandlet din henvendelse inden for tre arbejdsdage. I perioder med ferie eller lignende kan tilbagemeldingen komme senere.

Ja, det kan du godt. Vedkommende, som du henvender dig på vegne af, skal udfylde en fuldmagt til dig.Fuldmagten skal afleveres til borgerrådgiveren.

Ring til borgerrådgiveren på 41750262 eller skriv til borgerraadgiver@balk.dk.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger anbefaler borgerrådgiveren, at du sender sikker mail.

Send en sikker besked

 

Kontakt

Nina Palle

Borgerrådgiver

Send sikker besked

4175 0262

E-mail