Lokaler i Sundhedshuset

Lokaler i Sundhedshuset er omdannet til behandlende aktiviteter af visiterede borgere til træning og genoptræning.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke låne lokaler af Ballerup Kommune.

SOCIALE MEDIER