Lokaler til idræt og sport

Hvis din forening er godkendt til at låne lokaler i Ballerup Kommune skal du selv gå ind og booke ledige tider i indeværende sæson/skoleår via Foreningsservice

For at komme i betragtning til lokaler i næste sæson/skoleår skal du indsende et ansøgningsskema/mail.

Ansøgningsfrister til haller, gymnastik- og svømmesale samt kondi- og barfodsrum er den 1. december for det efterfølgende skoleår. Faglokaler skal søges senest 1. maj for det efterfølgende skoleår.

Frister for ansøgning om tid skolernes sommer- og juleferie: To måneder før ferielukningen.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke låne lokaler i Ballerup Kommune.