Om kunst i kommunen

Kunst er med til at give oplevelser og skabe nye fællesskaber. Derfor har vi siden 1980’erne gjort en stor indsats for at inddrage kunst i borgernes hverdag og i de politiske strategier.

Et vigtigt indsatsområde har lige fra starten været den offentlige kunst. Siden 1988 har der i kommunen været en såkaldt ”2 %-regel”. Den går ud på, at hver gang kommunen sælger en grund, bygger nyt eller laver større renoveringer, afsættes der 2 % af salgsprisen eller af det samlede budget til integreret kunst, dvs. kunst lavet til det konkrete sted. Derfor findes der i dag en stor mængde offentlig kunst rundt om i kommunen. 

For at sikre kvaliteten af kommunens kunstneriske tiltag, har det været en løbende praksis at have professionelle kunstnere knyttet til kommunen som kunstneriske konsulenter. 

Karakteristisk for den måde der arbejdes med kunst i Ballerup Kommune, er også de mange midlertidige, afgrænsede kunstprojekter, ikke mindst kunstneriske tiltag henvendt til børn og unge.

SOCIALE MEDIER