Kultur og musik i fællesskab

Formålet med puljen er at få lokal kultur ud til de borgere, som ikke selv kan opsøge tilbuddene ude i lokalsamfundet pga. helbredsmæssige udfordringer eksempelvis borgere bosiddende på plejehjem, bosteder eller på hospice.

Ballerup Kommunes institutioner kan søge puljen og få dækket udgifter på op til 5.000 kr. forbundet med et lokalt kulturtilbud til borgere, der ikke selv har mulighed for at opsøge kulturen ude i lokalsamfundet.

Lokale kulturtilbud er defineret af, at de optrædende kunstnere, borgere eller foreninger er hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Der er afsat 66.000 kr. til puljen i 2024.

Det er en forudsætning for at ansøge puljen, at der har været en dialog og involvering af den institution hvor kulturtilbuddet skal foregå/med de borgere, der ikke selv kan opsøge kulturen, inden puljen ansøges.

Puljekriterierne er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 9. april 2024.