Boligerne i Skovlunde

De tre bofællesskaber Hold-an Vej, Egebjerg Bygade og Klakkebjerg er flyttet sammen og hedder nu Boligerne i Skovlunde, bo-gruppe 1, 2 og 3.

Boligerne i Skovlunde henvender sig til borgere i Ballerup Kommune med varig psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne - altså en form for varigt handicap. 

Det gennemgående pædagogiske fundament i organisationen er selv- og medbestemmelse samt neuropædagogik.

Borgeren har høj grad af indflydelse på eget liv og modtager den fornødne vejledning og støtte til at træffe valg, der sikrer livskvalitet for den enkelte.

NB: Siden er under opbygning.

 

SOCIALE MEDIER