§ 18 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde blandt andet inden for senior-, voksen- og børne- og ungeområdet samt integrationsfremmende områder, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens § 18.

Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde, samarbejder mellem foreninger og synliggørelse af det frivillige, sociale arbejde.

Ansøgninger til § 18-puljen skal indeholde aktiviteter, som kommer borgere i Ballerup Kommune til gode.

Foreningen skal have oprettet et CVRnr. med en tilhørende Nemkonto for at modtage tilskud.

Du kan få mere information om oprettelse af CVRnr. på virk.dk

SOCIALE MEDIER