§ 18 - Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde blandt andet inden for senior-, voksen- og børne- og ungeområdet samt integrationsfremmende områder, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens § 18.

Midlerne støtter også udvikling af nye felter indenfor frivilligt arbejde, samarbejder mellem foreninger og synliggørelse af det frivillige, sociale arbejde.

Ansøgninger til § 18-puljen skal indeholde aktiviteter, som kommer borgere i Ballerup Kommune til gode.

Foreningen skal have oprettet et CVRnr. med en tilhørende Nemkonto for at modtage tilskud.

Du kan få mere information om oprettelse af CVRnr. på virk.dk