Få en kolonihave

Ballerup Kommune har ca. 3.300 kolonihaver og 700 nyttehaver, der indgår som en del af kommunes grønne og rekreative faciliteter.

Kolonihaver er områder til rekreative og beskæftigelsesmæssige formål i fritiden og er en del af den danske kulturhistorie.

En kolonihave defineres i kolonihaveloven bl.a. ved:

  • Havelodder, der normalt ikke er større end 400 m²
  • Huse til dag- og natophold må opføres
  • Småbygninger til opbevaring af redskaber m.m. må opføres

En af forskellene på en nyttehave og en kolonihave er blandt andet, at en nyttehave er en daghave, hvor overnatning aldrig er tilladt og det er ikke tilladt at opføre bygninger i samme omfang.

For at leje en nyttehave eller en kolonihave skal du kontakte foreningerne i kommunen for at høre om ledige haver, priser, m.m. Du kan finde kontaktinfo nedenfor.

Hvordan bliver man kolonihaveejer?

Der er 12 kolonihaveforeninger i Ballerup kommune, som du kan kontakte og høre om ledige haver, priser m.m. Nogle foreninger er andelsforeninger og i andre lejer man blot kolonihaveloddet.  

HF Brøndgården
Vestbuen 73
2750 Ballerup

PF Godthåb
Valkyriensvej 6A
2740 Skovlunde

HF Hanevadsholm
Øster Hanevad 63
2740 Skovlunde

OF Harrestrup
Frejavej 44
2740 Skovlunde

Harrestrup Vænge Andelshaveforening
Harrestrupvej 181
2740 Skovlunde

Foreningen har ingen hjemmeside. Kontakt formand via e-mail på hah.bestyrelsen@gmail.com

HF Hestholm
Vestbuen 75
2750 Ballerup

HF Højvænge
Ågerupvej 100
2750 Ballerup

AH Kildegården
Ved Åen 3
2740 Skovlunde

HF Rønhøjgård
Ågerupvej 104
2750 Ballerup

AH Stuvehøjgård
Ågerupvej 42
2750 Ballerup

AH Tjørnebjerg
Vestbuen 81
2750 Ballerup

OF Ågerup
Ågerupvej 68
2750 Ballerup