Kolonihaver og nyttehaver

Ballerup Kommune har ca. 3.300 kolonihaver og 700 nyttehaver, der indgår som en del af kommunes grønne og rekreative faciliteter.

Kolonihaver er områder til rekreative og beskæftigelsesmæssige formål i fritiden og er en del af den danske kulturhistorie.

En kolonihave defineres i kolonihaveloven bl.a. ved:

  • Havelodder, der normalt ikke er større end 400 m²
  • Huse til dag- og natophold må opføres
  • Småbygninger til opbevaring af redskaber m.m. må opføres

En af forskellene på en nyttehave og en kolonihave er blandt andet, at en nyttehave er en daghave, hvor overnatning aldrig er tilladt og det er ikke tilladt at opføre bygninger i samme omfang.

For at leje en nyttehave eller en kolonihave skal du kontakte foreningerne i kommunen for at høre om ledige haver, priser, m.m. Du kan finde kontaktinfo nedenfor.

SOCIALE MEDIER