Få en nyttehave

Ballerup Kommune har ca. 3.300 kolonihaver og 700 nyttehaver, der indgår som en del af kommunes grønne og rekreative faciliteter.

Kolonihaver er områder til rekreative og beskæftigelsesmæssige formål i fritiden og er en del af den danske kulturhistorie.

En af forskellene på en nyttehave og en kolonihave er blandt andet, at en nyttehave er en daghave, hvor overnatning aldrig er tilladt og det er ikke tilladt at opføre bygninger i samme omfang. En eventuel bebyggelse må dog udelukkende anvendes til redskaber og lignende.  

Som borger i kommunen kan du leje en nyttehave til dyrkning af grøntsager med mere.  Kontakt en af de seks nyttehaveforeninger i kommunen for at høre om ledige haver, priser, m.m. Du kan finde kontaktinfo nedenfor.

Egebjergs Grønne Fingre
Mergeltoften 3 + 16
2750 Ballerup

Birgitte Andersen
Mail: birgitte2750@gmail.com

Fløjholm Nyttehaveforening
Marbækvej 3
2750 Ballerup

Antal haver: 116 stk.

Kontakt foreningen på mail: flojholm@gmail.com

Råmosen Nyttehaveforening
Råmosevej 60
2750 Ballerup

Antal haver: 381 stk.

Kontakt foreningen via www.nf-raamosen.dk

Skovlunde Nyttehaveforening 
Ejby Frugtplantage
Ejbyvej 82 og 109A
2740 Skovlunde

Antal haver: 157 stk.

Kontakt Inge Andersen 
Telefon 28 31 95 51

Læs mere på www.skovlundenyttehaver.dk

Stengården Nyttehaveforening
Jonstrupvej 140
2750 Ballerup

Antal haver: 55 stk.

Kontakt Benny L. Nielsen
Email 
bennylnielsen@gmail.com
Telefon 25 39 12 95

Læs mere på www.stengaarden.se

Fælleshaven Nordbuen 1
Indgang fra stien ved Birkemosevej 17
2750 Ballerup

Kontakt Per Bo Jensen
E-mail: perbojensen12@gmail.com
Læs mere på Facebook

Fælleshaven Nordbuen 1 er ikke en traditionel nyttehaveforening. Nordbuen 1 dyrker cirka 40 bed i fællesskab, dog inddelt i bedgrupper, så det er til at overskue. Fælleshaven Nordbuen 1 høster fra alle bede. Haven er bygget på fællesskab, økologi og ikke-graveprincipper.

Gældende vedtægter og regler fås ved henvendelse til de enkelte foreninger.