Opholdsregler i kolonihaver og nyttehaver

Kolonihaveloven definerer kolonihaver som enten daghaver eller nathaver. Det er kun tilladt at overnatte i nathaver – i praksis det, der kaldes kolonihaver.

Hvornår må man overnatte i kolonihave?

Kolonister må overnatte i kolonihavehuset i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.
I vinterhalvåret fra 1. oktober indtil 1. april må kolonisterne undtagelsesvis overnatte i kolonihaverne, fx i forbindelse med ferie eller weekendophold.

Kolonihaver er beregnet til rekreation og beskæftigelse i fritiden. Kolonihaveloven har til formål at sikre, at kolonihaveområderne bevares til fritidsformål og ikke nedlægges eller omdannes til fx beboelse.

Det er aldrig tilladt at bruge et kolonihavehus som helårsbeboelse. Alle kolonister skal have en lovlig helårsbolig, hvor de skal have deres hovedophold (der defineres som mere end 6 måneder om året). Dermed undgår kolonisten at blive folkeregistreret i kolonihaven og at der indledes en sag om ulovlig beboelse.

 

Må pensionister bo i kolonihaven hele året, ligesom i sommerhuse?

Nej, det er en regel, der kun gælder i sommerhusområder. Ballerup Kommunes kolonihaveområder kan ikke nedlægges eller omdannes til sommerhusområder, hvorfor alle former for helårsbeboelse er forbudt.

Er det nok at have en C/O-adresse udenfor haven?

Kolonister skal reelt bo i en lovlig bolig og den skal anvendes til hovedophold – ikke kolonihaven. Det er ikke nok at være registreret fx på en C/O-adresse et sted. Det er heller ikke nok, at man ejer/lejer en lovlig bolig, som man så har videreudlejet til andre. Man skal bo i sin lovlige bolig og så kan man opholde sig i kolonihaven – primært i sommerhalvåret og undtagelsesvist om vinteren. Ellers er der tale om ulovlig helårsbeboelse. 

Lovgrundlag

Ifølge CPR-loven skal man lade sig folkeregistrere på den adresse, hvor man har sit hovedophold. Hvis en borger lader sig folkeregistrere i sin kolonihave, er det en tilkendegivelse af, at vedkommende har sit reelle hovedophold i kolonihaven. Det kan medføre ændret bopælskommune og dermed få betydning for fx ydelser, skoletilknytning og beskatning, samt medføre en sag om ulovlig beboelse. Kolonister skal derfor sørge for at opholde sig i deres lovlige helårsbolig mere end 6 måneder om året.

Kolonihaveloven har til formål "at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden".

Af Kolonihaveloven fremgår også, at kolonihaver ikke må anvendes til helårsbeboelse og det fremgår af bemærkningerne til loven, at kolonihaver ikke må anvendes til beboelse i vinterhalvåret. I vejledningen til kolonihaveloven fremhæves, at områder, der kan bruges til helårsbeboelse ikke er kolonihaveområder i kolonihavelovens forstand, hvorfor overnatningsregler skal specificere, at området ikke må anvendes i visse perioder.