Bæredygtig business i Ballerup

Kursus: Bæredygtighed som business driver

Bæredygtighed og forretning kan ikke længere ses som to adskilte indsatser.

Morgendagens vindervirksomheder styrker forretningen ved at tænke bæredygtig og grøn omstilling ind i deres kerneforretning. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan gør man det?

På kurset præsenteres virksomhederne for bæredygtighedsmål, væsentlighedsanalyse, ledelse og forankring, kommunikation og green-washing samt data og rapportering. 

Kurset henvender sig til topledere og mellemledere, der ønsker at koble virksomhedens bæredygtighedsindsats strategisk til virksomhedens forretningsmål.

Tilmeld dig her - Når du tilmelder dig, gælder det alle tre dage.

Læs om kursusdagene her:

3-dagskursus i bæredygtig business

Kursusdagene er: Tirsdag den 2. november 2021, tirsdag den 30. november 2021 og tirsdag den 11. januar 2022

Kursusdag 1: Tirsdag den 2. november 2021, kl. 9.00-16.00, Ballerup Rådhus  

Modul 1

På kursets første modul får du et solidt overblik over fundamentet for at arbejde strategisk med bæredygtighed. Vi ser nærmere på Verdensmålene, Global Compacts 10 principper, CSR og bæredygtighed med fokus på:

  • At stifte bekendtskab med de vigtigste principper og rammeværk på området, og forstå hvordan de anvendes.

  • At forstå verdensmålene, hvordan de er opbygget og hvorfor de kan anvendes som ramme for at integrere bæredygtighed i forretningen.

  • At forstå bæredygtighed som megatrend og business driver.

  • At forstå din egen organisations påvirkninger i forhold til bæredygtighed og vurdere, hvad som er væsentligt for jer at arbejde med.

  • At få indblik i klimastrategier og hvordan virksomheder arbejder med dem.

 

Underviser
Henrik Schramm Rasmussen er specialist i koblingen mellem bæredygtighed, verdensmål og forretningsudvikling. Han arbejder som selvstændig i sit firma, Mind Your Business, efter at han i 18 år var ansat i Dansk Industri (DI) med særligt fokus på CSR, FN’s verdensmål og forretningsudvikling.

Han har igennem tiden været den kreative idémand og ansvarlig for en række bæredygtighedsprojekter i DI, der er gennemført i et tæt samarbejde med danske virksomheder, NGO’er, myndigheder og internationale organisationer.

Underviser

Program for kursusdag 1:

09:00        Velkommen – Bæredygtig Business i Ballerup

                 v/ Borgmester Jesper Würtzen

09.10        Introduktion og forventninger til kurset

                 Din motivation for at deltage. Din mulighed for forandring. Din forventning til dig selv og kurset

09.30        Mål og formål med kurset

TEMA: BÆREDYGTIGHED SOM FORRETNINGENS FUNDAMENT

09.40        Verdensmål og bæredygtighed: Definitioner, rammer og begreber      

                 En gennemgang af de grundlæggende rammer, når vi taler om bæredygtighed.

10.10        Gæsteoplæg: CSR principper i praksis

                 V/ Legal & Business adviser Christoffer Søborg Hansen & HR Manager Anne-Dorte Anthony,     
                 Cibicom A/S

10.30        Øvelse: Find din forretning i Verdensmålene

11.00        Pause

11.15        Bæredygtighed som grundvilkår og business driver for virksomheder
                
11.25       Gæsteoplæg: Bæredygtighed som konkurrenceparameter hos Tryg forsikring

                V/ Corporate Responsibility og Forebyggelseschef Camilla Frimodt Nielsen, Tryg

11.50        Diskussion       

12.00        Frokost                     

TEMA: KORTLÆGNING, TRENDS OG RISIKOANALYSE SOM UDGANGSPUNKT FOR DIN BÆREDYGTIGHEDS-STRATEGI

12.45        Virksomhedernes potentielle påvirkning igennem hele værdikæden.

                 Kend dit udgangspunkt og din omverden før du fokuserer

13.10        Gæsteoplæg: Kortlægning af risici i Leverandørstyringen

                 Sustainability Manager Andreas Schjølin, Atea A/S

13.35        Miniøvelse: Risici i leverandørkæden

14.00        Pause

TEMA: KLIMASTRATEGIER

14.15        Projekt SMV Klimaklar: klima-strategier og CO2-regnskab

                 Branchedirektør Jacob Kjeldsen, Dansk Industri

14.45        Sådan bliver din virksomhed CO2-neutral

                 Director, Energy & Sustainability Services Thomas Schrøder, Schneider Electric A/S

15.15        Klima-strategi i praksis

                 V/ HR chef Jeanette Hassel, Mountain Top Denmark ApS     

15.35        Diskussion med DI, Schneider og Mountain Top Denmark  ApS 

15.50        Opsamling og næste modul

16.00        Tak for i dag!

……………………………………………………………………………………………………………..

 

Kursusdag 2: Tirsdag den 30. november 2021, kl. 9.00-17.00, Ballerup Rådhus 

På kursets andet modul har vi fokus på, hvordan I i praksis designer indsatserne, måler og rapporterer på fremdriften.

Her har vi fokus på:

• At arbejde med visionære bæredygtighedsmål.

• At forstå din egen organisations påvirkninger i forhold til bæredygtighed og vurdere, hvad som er væsentligt for jer at arbejde med.

• At forstå jeres interessenters krav og forventninger – og anvende indsigterne til at arbejde med og rapportere på de rigtige ting.

• At sætte KPIer og mål for jeres indsats

• At forstå CSR rapporteringskrav og de forskellige muligheder, der findes indenfor CSR rapportering

 

Program kommer.

……………………………………………………………………………………………………………..

Kursusdag 3: Tirsdag den 11. januar 2022, kl. 9.00-17.00, Ballerup Rådhus

På kursets tredje modul har vi fokus på, hvad det kræver for virksomhedsledere at arbejde strategisk med bæredygtighed samt hvilke muligheder og risici det indebærer, når I kommunikerer jeres bæredygtighedsindsats. Vi berører også tilskudsmuligheder og betydningen af partnerskaber.

Her har vi fokus på:

•                At forstå og få inspiration til at forankre bæredygtighedsindsatsen i hele organisationen.

•                At forstå hvad “bæredygtig ledelse” er og hvad det nye er for ledere.

•                At blive inspireret til, hvordan I undgår green-washing gennem ansvarlig                 
                 virksomhedskommunikation.

•                At få indblik tilskudsmuligheder for grøn omstilling.

•                At forstå partnerskaber som en genvej til bæredygtig forretning.

Program kommer.

SOCIALE MEDIER