Bæredygtig business i Ballerup

Grøn omstilling

Ballerup Kommune ønsker at være en førende erhvervskommune, der skaber rammer for grøn vækst i erhvervslivet. Ballerup Kommune tilbyder aktiviteter, der bidrager til den grønne omstilling i det lokale erhvervsliv

Ballerup Kommune inviterer løbende lokale virksomheder til inspirationsmøder om grøn omstilling. Vi har fx holdt inspirationsmøder om de nye affaldsregler og bæredygtighedsrapportering.

Modtag invitationer til inspirationsmøder i Ballerup Kommune ved at tilmelde dig nyhedsbrev her.

Bæredygtig Business - kurser, arrangementer, mv.

Ballerup Kommune tilbyder løbende forskellige aktiviteter for lokale virksomheder. Fx kursusforløb og infomøder. Vi opdaterer, når der kommer nyt.

Læs mere om tidligere kursus her
 

Grønne virksomhedsbesøg

Ballerup Kommune tilbyder virksomhedsbesøg med fokus på grønne tiltag til lokale virksomheder. På virksomhedsbesøgene tager vi udgangspunkt i de nye affaldsregler, hvor vi hjælper virksomheden med at overholde national lovgivning samtidig med, at vi giver sparring til en cirkulær og bæredygtig omstilling i virksomheden.

Netværk: Ballerup Symbiose

Ballerup Kommune ønsker at understøtte det lokale erhvervsliv med en konkurrencedygtig grøn omstilling. Ballerup Symbiose er et netværk for lokale virksomheder, der ønsker at arbejde med grøn omstilling. Her deles viden og/eller ressourcer.
Læs mere om Ballerup Symbiose her

 

Fjernvarme til virksomheder

I løbet af de kommende år udruller Vestforbrændingen fjernvarme flere steder i Ballerup Kommune herunder også i flere erhvervsområder. Derudover er der allerede i dag mulighed for som virksomhed at blive opkoblet på fjernvarmenettet flere steder. Fjernvarme er en stabil og ofte klimarigtig varmeforsyning, som bl.a. kan bidrage til virksomheders grønne omstilling. 
Du kan læse mere om, hvor og hvordan du kan få koblet din virksomhed op på fjernvarme her.

 

Digitale vejledninger på Virksomhedsguiden

BÆREDYGTIGHED: Du kan finde vejledning om, hvordan virksomheder sætter retning for sit arbejde og igangsætter processer, der styrker bæredygtig og ansvarlig omstilling. Læs mere om bæredygtighedsvejledning her

DOKUMENTATION: Du kan finde en trin-for-trin guide til, hvordan virksomheder skal opgøre sine ESG-nøgletal eller lave en væsentlighedsvurdering. Der er også viden om lovkrav samt cases, der viser, hvordan andre virksomheder har dokumenteret deres virksomheds bæredygtige indsatser. Læs mere om dokumentation her
 

Gratis og uvildig sparring om grøn og cirkulær forretningsudvikling og omstilling

Alle virksomheder i Ballerup Kommune tilbydes individuel sparring af en forretningsudvikler i Erhvervshus Hovedstaden. Du kan fx få sparring til, at:

 • Udvikle en cirkulær forretningsmodel
 • Minimere din virksomheds ressourceforbrug
 • Opgøre din virksomheds klimaaftryk og sætte mål for at reducere dit klimaaftryk.

Det er gratis at få sparring fra Erhvervshus Hovedstaden.

Læs mere om muligheder for sparring om den grønne omstilling her
 

Udbyg dit netværk og få ny viden gennem events

Erhvervshus Hovedstaden afholder løbende events om den grønne omstilling, hvor du kan få ny viden og styrke dit netværk blandt andre virksomheder. Erhvervshus Hovedstaden holder fx events om:

 • Bæredygtigt salg
 • Bæredygtighedsrapport
 • Miljømærker
   

Få del i nationale og europæiske støtteordninger om grøn omstilling

Du kan få hjælp til at søge nationale støtteordninger til den grønne omstilling. Det kan fx være støtteordninger om:  

 • Omlægning til vedvarende energi fx solceller
 • Tilskud til lokale energifællesskaber  
 • Grøn omstilling og cirkulære forretningsmodeller
 • Produktudvikling fra valideret teknologi til prototype
 • Demonstration af nye CO2-reducerende løsninger

Læs mere om mulighederne på Energistyrelsen hjemmeside

Læs mere om mulighederne på Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelses hjemmeside 

Læs mere om muligheder for at deltage i programmer på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside

Læs mere om muligheder for at deltage i EU-projekter på Greater Copenhagen EU Offices hjemmeside