Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer og tjenesteydelser gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger den pågældende tærskelværdi
 • Indbudt licitation/Entreprise.

Information om aktuelle udbud i Ballerup Kommune finder du på denne side.

Du kan finde mere information om udbuddene på disse link:

 

* = IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) og andre fælleskommunale udbud

** = SKI udbud

 

 • 50.25 Storkøkkenudstyr **

 

 • 50.96 Bleer **

 

 • EU-udbud vedrørende levering og vask af linned til primært plejecentre i Indkøbsfællesskab Nordsjælland *

 

 • Rottebekæmpelse *

 

 • Levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere (udbud af rammeaftaler)

  Formålet er at sikre levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere i henhold til servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3; LBK nr. 1284 af 17. september 2015. Dette indbefatter produktion og udbringning af kølemad hos hjemmeboende visiterede borgere, som udgangspunkt to gange ugentligt.

  Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftaler vedrørende levering af madservice til hjemmeboende visiterede borgere og omfatter produktion og udbringning af kølemad, som normal-, diæt-, og vegetarkost i normal portion, til levering hos visiterede hjemmeboende borgeres hjem, som udgangspunkt to gange ugentligt i tidsrummet fra kl. 9.00 til 17.00.

  Udbudsmaterialet kan tilgås på Mercell: https://www.mercell.com/da-dk/udbud/172530762/udbud-af-rammeaftaler-vedroerende-levering-af-madservice-til-hjemmeboende-visiterede-borgere-udbud.aspx

 

 • Totalrådgivning vedrørende den fremtidige klimapark i Ballerup (EU-udbud)

  Ballerup Kommune sender totalrådgivning vedrørende den fremtidige klimapark i Ballerup i et EU-udbud.

  Aftalen omfatter totalrådgivning i relation til en multifunktionel Klimapark i tilknytning til Ballerup Bymidte. Det er ambitionen, at Klimaparken – trods sin ret beskedne størrelse på ca. 14.000 m2 – i fremtiden både skal kunne håndtere hverdagsregn og sky­brud, og være et betydningsfuldt rekreativt, grønt og frodigt åndehul i byen. Parken skal desuden bidrage til at højne bio­diversiteten i bymidten og give naturen plads.

  Opgaven for totalrådgiver er beskrevet i "Program for Klimapark" og omfatter udarbejdelse af idéoplæg/skitseforslag (i forbindelse med afgivelse af tilbud), og efter tildeling af opgaven udarbejdelse af projektforslag, udbudsprojekt samt byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelse og aflevering. Desuden projekteringsledelse, IKT-ledelse, og projektering/koordinering af bygherreleverance, entrepriseudbud øvrigt jf. "Opgave- og ydelsesbeskrivelse". Desuden skal totalrådgiver koordinere projektgrænseflader med FB Gruppens rådgivere.

  Novafos bliver eventuelt anlægsejer på det spildevandstekniske anlæg i parken. Totalrådgiver skal i givet fald på vegne af Ballerup Kommune og Novafos projektere ét samlet projekt. Novafos skal derfor inddrages i projekteringen, samt godkende projektet vedrørende regnvandshåndtering undervejs. Totalrådgiveren skal derfor deltage i møder med Novafos, som indkaldes og koordineres af Ballerup Kommunes projektleder, jf. "Opgave- og ydelsesbeskrivelse".

  Bemærk, at der er to orienteringsmøder, og at det ene orienteringsmøde ligger allerede onsdag den 18. maj 2022, kl. 14.00, dvs. inden prækvalifikationsansøgningstidspunktet. Se udbudsbetingelsernes afsnit 3.4 for information om tilmelding og link til møde mv.

  Udbuddet kan tilgås i Mercell via linket: https://www.mercell.com/da-dk/udbud/178494856/eu-udbud-vedroerende-totalraadgivning-klimapark-baltorpplaenen-udbud.aspx

SOCIALE MEDIER