Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug.

Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

 1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv små elektriske apparater som fx brødristere og el-kedler.

 2. Hårde hvidevarer, semiprofessionelle

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktperiode:

Kontraktstart er 06-03-2018.

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens §§56-57.

Tildelingskriterier:

Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen er d. 26. januar 2018 kl. 12:00

Materiale:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

https://permalink.mercell.com/76838081.aspx  

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Det foreløbige udbudsmateriale er sendt i høring hos interesseorganisationer og markedet i forbindelse med opstart af udbud af levering af urologiprodukter, 2018.

Høringsmaterialet er offentliggjort via Mercell, og kan rekvireres på dette link: https://permalink.mercell.com/77559105.aspx

Baggrund for høringen

Egedal og Frederikssund Kommune har udarbejdet det foreløbige udbudsmateriale til "EU-udbud af levering af urologiprodukter" i samarbejde med følgende kommuner i Nordsjælland og Bornholms Regionskommune:

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholm Regionskommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Til orientering har der i løbet af oktober og november 2017 været afholdt dialogmøder med markedet – invitationen til deltagelse i dialogmøderne blev offentliggjort via Mercell 21. september 2017 og har UdbudsID 0273-00687 hos Udbud.dk

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018.

Kommentarer til materialet bedes sendt til udbud@egekom.dk. I emnefeltet bedes der anføres – ”Høringssvar ifbm. udbud af urologiprodukter”.

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, udbyder Ballerup Kommune drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner:

 • Ballerup Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Rødovre Kommune

Kontraktperioden

Kontrakten forventes at starte den 1. august 2018 og udløber den 31. juli 2022 mulighed for option på 2 x 12 måneder.

Udbudstype

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til afsnit II i Udbudsloven (L nr. 1564 af 15/12/2015).

Omfang

Nærværende udbud er ikke opdelt i delaftaler.

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af 285 nuværende og fremtidige trafiksignalanlæg i de nævnte 9 kommuner, der er placeret ved offentlige og private fællesveje.

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

 • Vagtordning og beredskab
 • Afhjælpning af fejl/skader på det ydre udstyr
 • Årligt eftersyn
 • Listepriser for ombygninger og nyanlæg
 • Administrative tjenesteydelser

Tildelingskriterier

Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" på baggrund af "det bedste forhold mellem pris og kvalitet"

Ansøgningsfristen til prækvalifikation

21. februar 2018, kl. 13:00

Udbudsmateriale

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S: https://my.mercell.com/permalink/77690351.aspx

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet ”Jeg ønsker adgang”.

Udfyld en registrering af din virksomhed, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger/angiv anden beskrivelse hvis en anden portal benyttes.

Herlev Kommune og Ballerup Kommune er gået sammen om at udbyde madservice.

Udbuddet omfatter madservice, dvs. produktion og udbringning af kølemad til hjemmeboende visiterede borgere 1-2 gange ugentligt mellem kl. 9-17. Madservise er en ydelse som tildeles borgere efter servicelovens §§ 83 og 91. Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

1. Herlev Kommune

2. Ballerup Kommune

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktstart: 01-04-2018

Udbudstype: Udbuddet gennemføres efter Udbudsloven §§ 186-189, light- regimet.

Tildelingskriterier: Det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af pris, kvalitet og service.

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen: 14. februar 2018 kl. 20.00

Spørgefrist: 29. januar 2018

Materiale:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

https://permalink.mercell.com/72983937.aspx  

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail