Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug.

Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner.

Udbuddet er opdelt i to delaftaler:

 1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv små elektriske apparater som fx brødristere og el-kedler.

 2. Hårde hvidevarer, semiprofessionelle

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler.

Kontraktperiode:

Kontraktstart er 12-02-2018.

Udbudstype:

Offentligt udbud efter Udbudslovens §§56-57.

Tildelingskriterier:

Ordregiver gennemgår tilbuddene for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af kriteriet pris.

Ansøgningsfrist:

Tilbudsfristen er d. 12. januar 2018 kl. 12:00

Spørgefrist: d. 15. december 2017 kl. 12:00

Materiale:

Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S.

Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt gennem Mercell Danmark A/S via dette link:

https://permalink.mercell.com/76838081.aspx  

Tilmeld dig opgaven ved at trykke på ikonet "Show interest ".

Udfyld en registrering af dit firma, hvis du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S.

Registreringen er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Det foreløbige udbudsmateriale er sendt i høring hos interesseorganisationer og markedet i forbindelse med opstart af udbud af levering af urologiprodukter, 2018.

Høringsmaterialet er offentliggjort via Mercell, og kan rekvireres på dette link: https://permalink.mercell.com/77559105.aspx

Baggrund for høringen

Egedal og Frederikssund Kommune har udarbejdet det foreløbige udbudsmateriale til "EU-udbud af levering af urologiprodukter" i samarbejde med følgende kommuner i Nordsjælland og Bornholms Regionskommune:

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholm Regionskommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Til orientering har der i løbet af oktober og november 2017 været afholdt dialogmøder med markedet – invitationen til deltagelse i dialogmøderne blev offentliggjort via Mercell 21. september 2017 og har UdbudsID 0273-00687 hos Udbud.dk

Fristen for at komme med kommentarer til materialet er den 15. januar 2018.

Kommentarer til materialet bedes sendt til udbud@egekom.dk. I emnefeltet bedes der anføres – ”Høringssvar ifbm. udbud af urologiprodukter”.

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail