Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer og tjenesteydelser gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.
 • Indbudt licitation/Entreprise (se mere nederst på siden)

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

Genudbud af rammeaftale om levering af afmærkningsmateriel og skilte

Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner udbød i juni måned 2018 rammeaftale om levering af afmærkningsmateriel og skilte til anvendelse på kommunernes vej- og parkområder.

Kommunerne har besluttet at annullere udbudsproceduren, da alle tilbuddene var ukonditionsmæssige. I den forbindelse blev det bl.a. konstateret, at tilbuddene manglede de krævede referencer, og tilbudsgiverne levede dermed ikke op til de fastsatte minimumskrav til egnethed.

Ordregiverne har vurderet, at forudsætningerne for at udbyde efter hasteprocedure i udbudslovens par. 60 stk. 6 er opfyldt og igangsætter straks et genudbud efter hasteproceduren.

Andre organisatoriske enheder i kommunerne kan – men er ikke forpligtet til – at anvende rammeaftalen i forbindelse med leverancer af tilsvarende afmærkningsmateriel og skilte. I givet fald er det ikke en forpligtelse for disse enheder.

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT gennemfører det fælles udbud på vegne af alle deltagende kommuner, der samlet benævnes ”ordregiver” eller ”kommunerne” med mindre et specifikt kommunenavn nævnes.

Udbuddet gennemføres efter hasteproceduren som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens afsnit II, jf. Lov nr. 1564 af 15. december 2015, som omfatter offentlige kontrakter med en anslået værdi, der ligger over EU´s tærskelværdi for kommunale varekøbskontrakter.

Udbuddet gennemføres via det elektroniske system, https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09de8058-b195-4fe9-95a9-f081cc4f2b13/homepage. Al korrespondance mellem tilbudsgiverne og udbyderen foregår via dette system. Her kan du gå til https://www.ethics.dk/ethics/eo#/09de8058-b195-4fe9-95a9-f081cc4f2b13/homepage.

 

 

TILBUDSFRIST: 29. august 2018 kl. 8:00

KONTAKTPERSON

Ordregivers kontaktperson ved gennemførelsen af udbuddet er:

Driftschef Peter Bjørno Jensen

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljø, DRIFT

Blokken 48

3460 Birkerød

Tlf. +45 7268 2740

E-mail: pbj@rudersdal.dk

Følg udbuddet her: https://www.rudersdal.dk/udbud.

 

 

Indenfor licitation/entreprise i 2018 arbejdes der med:

 • Håndværkerydelser
 • Brøndsug
 • Toilet i Skovlunde Bypark
 • Solceller på rådhuset
 • Indeklima i daginstitutioner
 • Legeplads ved Valhalla
 • It i Folkeskolen
 • Reparation af taget på Parkskolen 
 • Renovering af tandklink 
 • Rådgiver til anlægsprojokt vedr. tilbygning til nyt plejecenter
 • Fibernet
 • Ventilationsanlæg på Hedegårdsskolen
 • Renovering mht. energibesparende ombygning
 • Renovering af nyt arbejdsmarkedscenter
 • Springvand

Såfremt du vil vide mere om ovenstående kan du kontakte:

Ejendomskontoret
Tlf. Nr.: 44772390
E-mail: ejendomme@balk.dk

Centerchef Mads Bo Bojesen
E-mail: madb@balk.dk
 

Kontakt

Ballerup Kommune

Mette Kongsgaard
Indkøbschef

25 22 81 62

E-mail