Udbud - aktuelle

Ballerup Kommune gennemfører udbud af konkrete varer og tjenesteydelser gennem:

 • Nationalt udbud
 • EU-udbud, når det samlede indkøb overstiger ca. 1,5 mio. kr.
 • Indbudt licitation/Entreprise (se mere nederst på siden)

Information om udbud i Ballerup Kommune offentliggøres her på siden.

udbud.dk fremgår alle offentlige udbud.

Indenfor licitation/entreprise i 2018 arbejdes der med:

 • Håndværkerydelser
 • Brøndsug
 • Toilet i Skovlunde Bypark
 • Solceller på rådhuset
 • Indeklima i daginstitutioner
 • Legeplads ved Valhalla
 • It i Folkeskolen
 • Reparation af taget på Parkskolen 
 • Renovering af tandklink 
 • Rådgiver til anlægsprojokt vedr. tilbygning til nyt plejecenter
 • Fibernet
 • Ventilationsanlæg på Hedegårdsskolen
 • Renovering mht. energibesparende ombygning
 • Renovering af nyt arbejdsmarkedscenter
 • Springvand

Såfremt du vil vide mere om ovenstående kan du kontakte:

Ejendomskontoret

Tlf. Nr.: 44772390

E-mail: ejendomme@balk.dk

Centerchef Mads Bo Bojesen

E-mail: madb@balk.dk

 

Ballerup Kommune skal renovere Centrumgaden – byens centrale handelsstrøg – et gågadeareal på i alt ca. 9.500 m2 inkl. kirketorvet og forbindelser til bagvedliggende arealer. Renoveringen omfatter belægninger og afvanding, beplantning, belysning og inventar. 

Opgaven omfatter ingeniør- og landskabsarkitektrådgivning vedr. projektering, udbud og opfølgning på baggrund af eksisterende skitseforslag. Renoveringen skal foregå samtidig med, at der skal separatkloakeres i gaden. Rådgivningsopgaven vil derfor også foregå i tæt samarbejde med forsyningsselskabets rådgiver. Såvel separatkloakering som renovering af gaden generelt skal udføres i løbet af 2020 og 2021.Udbudsformen er begrænset udbud. Prækvalifikationsbetingelserne fastsætter betingelserne for prækvalifikation. Ansøgningen om prækvalifikation og ESPD udfyldes i Mercells on-line version.

Læs mere om udbuddet her:

https://permalink.mercell.com/105493322.aspx

Rengøring og vinduespolering af Ballerup Kommunes lokaliteter.

Ballerup Kommune er en selvstændig kommunal myndighed og udbyder, og indgår derfor Aftalen på egne vegne.Ballerup Kommune udbyder rengøring og vinduespolering omhandlende daglig intern rengøring og periodisk vinduespolering på 157 forskellige lokaliteter såsom folkeskoler, specialskoler, BFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idræts- og svømmehaller, plejecentre og lignende. I en række tilfælde er der to eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse.

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell. Udbudsmaterialet og betingelserne for at deltage i udbuddet fremgår af Mercell.   

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink:

https://permalink.mercell.com/111684091.aspx

Leje, udlægning, vask og skift af tæppemåtter på Ballerup Kommunes lokaliteter.

Ballerup Kommune er en selvstændig kommunal myndighed og udbyder, og indgår derfor Aftalen på egne vegne.Ballerup Kommune udbyder måtteservice omhandlende periodisk levering af rene måtter på 157 forskellige lokaliteter såsom folkeskoler, specialskoler, BFOer (skolefritidsordninger), daginstitutioner, specialinstitutioner, bosteder, administrationsbygninger, biblioteker, kulturhuse, idræts- og svømmehaller, plejecentre og lignende. I en række tilfælde er der to eller flere lokaliteter, der er fysisk sammenhængende eller markeret på samme adresse.

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell. Udbudsmaterialet og betingelserne for at deltage i udbuddet fremgår af Mercell.   

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink:

https://permalink.mercell.com/111418101.aspx

Lyngby-Taarbæk, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune er gået sammen om et udbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i udbudssystemet Ethics via dette link:

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/97cb9cc4-5f14-447c-9e85-6e70c503d4e8/publicMaterial

Der vil frem til onsdag d. 20. november kl. 12.00 være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet via Ethics.

Tilbudsfristen på udbuddet er fredag d. 29. november kl. 12.00.

Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder varetagelsen af indkøbsordning for visiterede borgere, herunder modtagelse af bestilling, pakning og levering af dagligvarer. De udbudte rammeaftaler omfatter opgaver i relation til indkøb af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som enkelte beboere på plejecentre.

Udbuddet foretages på vegne af:

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Furesø Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune.

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell.

Udbudsmaterialet og betingelserne for at deltage i udbuddet fremgår af Mercell.

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink: https://my.mercell.com/permalink/116165013.aspx

Frederiksberg Kommune og Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) udbyder levering af Kaffe, te og relaterede produkter, maskiner og service heraf, på vegne af:

• Allerød Kommune

• Ballerup Kommune

• Bornholm Regionskommune

• Egedal Kommune

• Fredensborg Kommune

• Frederiksberg Kommune

• Frederikssund Kommune

• Furesø Kommune

• Gribskov Kommune

• Halsnæs Kommune

• Helsingør Kommune

• Hillerød Kommune

• Hørsholm Kommune

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell.

Udbudsmaterialet og betingelser for deltagelse i udbuddet fremgår af Mercell.

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink:

https://permalink.mercell.com/117534510.aspx

Følgende 10 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde rammeaftaler vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag samt i mindre omfang indkøb til depot og tilknyttede serviceydelser.

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholm Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell.

Udbudsmaterialet og betingelser for deltagelse i udbuddet fremgår af Mercell.

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink:

https://permalink.mercell.com/119105654.aspx

Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder diabeteshjælpemidler.

Udbuddet foretages på vegne af:

 • Allerød Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Bornholms Regionskommune
 • Egedal Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Furesø Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet gennemføres i udbudssystemet Mercell.

Udbudsmaterialet og betingelser for deltagelse i udbuddet fremgår af Mercell.

Læs mere om udbuddet i Mercell via dette permalink:

https://permalink.mercell.com/119271045.aspx

Kontakt

Indkøb

Indkøbschef 
Mette Kongsgaard

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

2522 8162

E-mail