Uddannelsesforum

Uddannelsesforum er et strategisk netværkssamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Ballerup Kommune.

Formål
At skabe sammenhængende udviklingsforløb for Ballerups børn og unge via konkrete samarbejder mellem:

 • Folkeskoler
 • Ungdomsuddannelser
 • Videregående uddannelser
 • Ballerups erhvervsliv

Mål til gavn for erhvervslivet
Uddannelsesforum arbejder langsigtet med at sikre kommunes virksomheder den rette arbejdskraft med de rette kompetencer.

Mål for erhvervslivet er at: 

 • Udvikle uddannelser, som virksomhederne har brug for
 • Forme den fremtidige arbejdskraft
 • Tiltrække de rigtige ressourcer til virksomhederne

Mål til gavn for eleverne
Uddannelsesforum arbejder for, at kommunens børn og unge er velorienterede om krav og ønsker til fremtidens arbejdsmarked.

Mål for kommunens elever er at: 

 • Skabe sammenhæng mellem uddannelse og erhverv
 • Motivere og fastholde børn og unge til kompetencegivende uddannelse
 • Lette overgangene for elever fra:
  • Folkeskolen til ungdomsuddannelser
  • Ungdomsuddannelser til uddannelsessystemet
  • Uddannelser til erhvervslivet

Uddannelsesforum er et strategisk samarbejde mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Uddannelsesforum er primus motor i:

 • Samarbejde mellem Ballerup Kommune og DTU Diplom om naturvidenskabelige projekter med faglig og pædagogisk progression, som fx:
  • FIRST LEGO League
  • Camps
  • Konferencer m.m.
 • Adoptionsordninger mellem virksomheder og folkeskoler
   
 • Samarbejde med virksomheder om tematiserede forløb
   
 • Samarbejde om overgange mellem ungdomsuddannelse og folkeskole, som fx "agentforløb"

Bliv medlem af Uddannelsesforum og få disse fordele:

Netværk
Uddannelsesforum faciliterer netværk mellem ledere af uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Netværket mødes 4 gange årligt.

Indflydelse
Medlemskabet giver en unik mulighed for indflydelse på:

 • Politiske dagsordener indenfor uddannelse og erhverv
 • Skolernes uddannelsesdagsorden

Lederudvikling
Uddannelsesforum arbejder også med lederudvikling, fx gennem:

 • Kompetenceudvikling for ledere i samarbejde med DTU Diplom
 • Mentorordning mellem erhvervsledere og skoleledere, fx erhvervsledere som mentorer for skoleledere
 • Indsigt i andre erhverv, fx ”praktikdage” for ledere

Din virksomhed kan også blive medlem af Uddannelsesforum.

Kontakt Janne Schwaner fra Skoler, Institutioner & Kultur og hør hvordan.

Medlemmer - uddannelser

Medlemmer - virksomheder

 • Arbejdernes Landsbank
 • L34 A/S
 • Samsung
 • Siemens A/S
 • UCplus A/S
 • WTC Healthcare Center

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Janne Schwaner
Pædagogik og læring

44 77 33 39