Uddannelsesforum

Uddannelsesforum er et strategisk netværkssamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Ballerup Kommune.

Formål

At skabe sammenhængende udviklingsforløb for Ballerups børn og unge via konkrete samarbejder mellem:

 • Folkeskoler
 • Ungdomsuddannelser
 • Videregående uddannelser
 • Ballerups erhvervsliv

Mål til gavn for erhvervslivet

Uddannelsesforum arbejder langsigtet med at sikre kommunes virksomheder den rette arbejdskraft med de rette kompetencer.

Mål for erhvervslivet er at: 

 • Udvikle uddannelser, som virksomhederne har brug for
 • Forme den fremtidige arbejdskraft
 • Tiltrække de rigtige ressourcer til virksomhederne

Mål til gavn for eleverne

Uddannelsesforum arbejder for, at kommunens børn og unge er velorienterede om krav og ønsker til fremtidens arbejdsmarked.

Mål for kommunens elever er at: 

 • Skabe sammenhæng mellem uddannelse og erhverv
 • Motivere og fastholde børn og unge til kompetencegivende uddannelse
 • Lette overgangene for elever fra:
  • Folkeskolen til ungdomsuddannelser
  • Ungdomsuddannelser til uddannelsessystemet
  • Uddannelser til erhvervslivet

Uddannelsesforum er et strategisk samarbejde mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Uddannelsesforum er primus motor i:

 • Samarbejde mellem Ballerup Kommune og DTU Diplom om naturvidenskabelige projekter med faglig og pædagogisk progression, som fx:
  • FIRST LEGO League
  • Camps
  • Konferencer m.m.
 • Adoptionsordninger mellem virksomheder og folkeskoler
 • Samarbejde med virksomheder om tematiserede forløb
 • Samarbejde om overgange mellem ungdomsuddannelse og folkeskole, som fx "agentforløb"

Bliv medlem af Uddannelsesforum og få disse fordele:

Netværk

Uddannelsesforum faciliterer netværk mellem ledere af uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Netværket mødes 4 gange årligt.

Indflydelse

Medlemskabet giver en unik mulighed for indflydelse på:

 • Politiske dagsordener indenfor uddannelse og erhverv
 • Skolernes uddannelsesdagsorden.

Lederudvikling

Uddannelsesforum arbejder også med lederudvikling, fx gennem:

 • Kompetenceudvikling for ledere i samarbejde med DTU Diplom
 • Mentorordning mellem erhvervsledere og skoleledere, fx erhvervsledere som mentorer for skoleledere
 • Indsigt i andre erhverv, fx ”praktikdage” for ledere.

Din virksomhed kan også blive medlem af Uddannelsesforum.

Kontakt Sanne Kjær Askholm fra Skoler, Institutioner & Kultur og hør hvordan.

Medlemmer - uddannelser

 • Ballerup Sprogcenter
 • Ballerup/Herlev Produktionshøjskole
 • Borupgaard Gymnasium
 • DTU Diplom
 • H.C. Ørsted Gymnasiet
 • NEXT EUD EUX
 • NEXT Baltorp Gymnasium
 • NEXT 
 • NEXT EUD GF 2
 • TEC Ballerup
 • UU-Vestegnen​

Medlemmer - virksomheder

 • Arbejdernes Landsbank
 • Jakon
 • Grantoftegaard
 • LE34 A/S
 • Samsung
 • UCplus A/S
 • WTC Healthcare Center

Medlemmer - folkeskoler

 • Baltorpskolen afd. Rugvænget
 • Baltorpskolen afd. Grantoften
 • Hedegårdsskolen
 • Kasperskolen
 • Måløvhøj Skole afd. Måløv
 • Måløvhøj Skole afd. Østerhøj
 • Skovlunde Skole Nord
 • Skovlunde Skole Syd
 • Skovvejens Skole

Ballerup Kommune

 

Kontakt

Udviklingskonsulent

Sanne Kjær Askholm

Center for Skoler,
Institutioner & Kultur

 

2929 9244