Farligt affald

 

Farligt affald er ting, der indeholder giftige og skadelige stoffer.

Farligt affald må ikke afleveres som restaffald og må ikke hældes i kloakken.