ukraine

Søg tilskud til aktiviteter for flygtninge

Kultur- og Fritidsudvalget har afsat 100.000 kr. i 2022, som foreninger kan søge til opstart af aktiviteter for ukrainske flygtninge. 

I forbindelse med at Ballerup Kommune løbende modtager ukrainske flygtninge har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at alle foreninger i Ballerup Kommune kan søge om støtte til aktiviteter for ukrainske flygtninge. 
Der er afsat i alt 100.000 kr. i 2022, der kan ansøges af foreninger til eksempelvis tolkebistand, entrébilletter, udstyr eller fortæring i forbindelse med aktiviteter for ukrainerne.  
Foreninger kan nemt og enkelt søge om tilskud pr. mail. Hvis tilskudsbeløbet ikke er højere end 10.000 kr. behandles ansøgningen administrativt og hermed løbende. Større beløb behandles af Kultur- og Fritidsudvalget, så her er der en række tidsfrister, som der skal være opmærksomhed på, da foreningen skal ansøge om tilskud inden aktiviteten afholdes.

Hvis foreningen ikke når at søge om tilskud, kan de umiddelbart efter afholdelse af en aktivitet for de ukrainske flygtninge, ansøges om tilskud på op til 500 kr. 

Læs mere om hvordan foreninger kan ansøge og hvad mailansøgningen skal indeholde