Sagsbehandlingstider

Ballerup Kommune tilstræber, at sager behandles hurtigt og kvalificeret. Det er vigtigt for os, at borgerne hurtigt får besked om, hvornår de kan forvente en afgørelse.

Principper for sagsbehandlingstiderne

 • Sagsbehandlingstiderne er opgjort i hverdage.
 • ​Tiderne angiver den samlede forventede tid, det tager at indhente og modtage den fornødne dokumentation.
  Det vil sige, de er ikke kun udtryk for den tid, som Ballerup Kommune skal bruge på at træffe en afgørelse. Hvis en speciallæge normalt har en ventetid på otte uger, er denne tid medregnet i sagsbehandlingstiden.
   
 • Sagsbehandlingstiderne dækker 80 til 90 procent af tilfældene.
  Det betyder, der kan gå kortere tid men også i nogle tilfælde længere tid.
  Hvis det tager længere tid end forventet, underretter vi dig. Vi fortæller dig både om årsagen til den længere sagsbehandlingstid, og hvornår vi forventer at kunne træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingstiderne på det sociale område gælder ligeledes ved hjemviste sager. Disse sagsbehandlingstider regnes fra dagen, hvor kommunen modtager Ankestyrelsens hjemvisning.

Se her sagsbehandlingstiderne for de forskellige områder, vi arbejder indenfor.

SOCIALE MEDIER