Sagsbehandlingstider

Ballerup Kommune tilstræber, at sager behandles hurtigt og kvalificeret. Det er vigtigt for os, at borgerne hurtigt får besked om, hvornår de kan forvente en afgørelse.

Principper for sagsbehandlingstiderne

 • Sagsbehandlingstiderne er opgjort i hverdage.
 • ​Tiderne angiver den samlede forventede tid, det tager at indhente og modtage den fornødne dokumentation.

  Det vil sige, de er ikke kun udtryk for den tid, som Ballerup Kommune skal bruge på at træffe en afgørelse. Hvis en speciallæge normalt har en ventetid på otte uger, er denne tid medregnet i sagsbehandlingstiden.

   
 • Sagsbehandlingstiderne dækker 80 til 90 procent af tilfældene.

  Det betyder, der kan gå kortere tid men også i nogle tilfælde længere tid.

  Hvis det tager længere tid end forventet, underretter vi dig. Vi fortæller dig både om årsagen til den længere sagsbehandlingstid, og hvornår vi forventer at kunne træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingstiderne på det sociale område gælder ligeledes ved hjemviste sager. Disse sagsbehandlingstider regnes fra dagen, hvor kommunen modtager Ankestyrelsens hjemvisning.

Se her sagsbehandlingstiderne for de forskellige områder, vi arbejder indenfor.

Aflastningspladser for voksne pensionister
3 hverdage

Aktivitets- og samværstilbud til pensionister
40 hverdage

Beskyttet beskæftigelse til pensionister (SER § 103)
3 hverdage

Botilbud til pensionister
40 hverdage

Folkepension
14 hverdage

Helbredstillæg til pensionister
14 hverdage

Hjemmepleje/hjemmehjælp
14 hverdage

Kørsel til pensionister til læge/speciallæge
Straks

Personlige tillæg til pensionister:
14 dage

Plejebolig
30 hverdage

Sagsbehandlingstiden er udtryk for, hvor lang tid det tager at finde ud af, om du er berettiget til en plejebolig. Det betyder ikke, at boligen er til rådighed indenfor dette tidsrum.

Ældrebolig
30 hverdage

Aktivering
14 hverdage

Fleksjob
40 hverdage

Integrationsydelse
14 hverdage

Kontanthjælp (LAS § 11)
14 hverdage

Skånejob (LAB § 51)
30 hverdage

Tabt arbejdsfortjeneste (SER § 42)
60 hverdage
 

 

Afløsning / aflastning til pårørende (SER § 84)
10 hverdage

Aktivitets- og samværdstilbud (SER § 104)
30 hverdage

Alkoholbehandling, ambulant (Sundhedsloven § 141)
14 hverdage (lovkrav)

Alkoholbehandling, døgn
60 hverdage

Behandling (SER § 102)
30 hverdage

Borgerstyret personlig assistance (BPA) (SER § 96)
40 hverdage

Botilbud – længerevarende (SER § 108)
60 hverdage

Dækning af nødvendige merudgifter (SER § 100)
50 hverdage

Førtidspension - nye sager
60 hverdage

Dette gælder nye sager, dvs. når der er truffet beslutning om, at sagen skal overgå til behandling som pensionssag.

Førtidspension - forhøjelsessager
60 hverdage

Førtidspension - når der modtages invaliditetsydelse
40 hverdage

Henvisning til herberg (SER § 110)
1 hverdag

Henvisning til krisecenter (SER § 109)
1 hverdag

Hjemmevejleder og støtte/kontaktperson (SER § 85)
40 hverdage

Hjælpemidler og forbrugsgoder efter Servicelovens §§ 112 og 113
60 hverdage

Hjælpemidler, kropsbårne. Efter SER § 112 (afhængigt af om der skal indhentes lægeerklæringer)
14- 60 hverdage

Invalidebil - støtte til køb af bil efter SER § 114
150 hverdage

Kommunal genoptræning (SER § 86)
10 hverdage

Kontaktperson til døvblinde (SER § 98)
40 hverdage

Ledsageordning (SER § 97)
40 hverdage

Nødkaldsopsætning
3 hverdage

Pasning af døende (SER § 119)
5 hverdage

Pasning af nærtstående (SER § 118)
5 hverdage

Psykologbehandling (LAS § 82)
30 hverdage

Stofmisbrug, døgnbehandling
60 hverdage

Stofmisbrugsbehandling, ambulant (SER § 101)
14 hverdage (lovkrav)

Støtte- og kontaktperson sindslidende og socialt udsatte (SER § 99)
30 hverdage

Tandbehandling (LAS § 82)
40 hverdage

 

Beboerindskudslån
10 hverdage

Boligindretning efter Servicelovens § 116
60 - 150 hverdage

Sagsbehandlingstiden er meget afhængig af karakteren af ændringerne.

Boligsikring
40 hverdage

Boligydelse
40 hverdage

Flyttehjælp (LAS § 85)
14 hverdage
 

Barselsdagpenge
14 hverdage

Børnebidrag
14 hverdage

Børnefamilieydelse
14 hverdage

Børnetilskud
14 hverdage

Daginstitutionsplads og dagplejeplads
14 hverdage

Friplads til daginstitutioner med videre
14 hverdage

Frit-valg ordningen (daginstitutionsbørn)
14 hverdage

Hjælpeforanstaltninger overfor børn (SER § 52)
60 hverdage

Merudgifter til børn (SER § 41)
30 hverdage

Samværsudgifter (LAS §52)
14 hverdage

Ægtefællebidrag
14 hverdage

 

 

Flytning
10 hverdage fra flyttedato

Flytning af barn
10 hverdage (Indhentelse af redegørelse 4-6 måneder)

Bopælssager
Op til 3 måneder

forespørgsler
15 hverdage

Lægeskift
20 hverdage (inkl. 2 ugers leveringstid)

Indrejser
10 hverdage

Vielse
Behandling af ansøgning op til 14 dage

Førstegangserhvervelse af kørekort (uden anmærkninger i lægeattest)
3 hverdage

Førstegangserhvervelse af kørekort (med anmærkninger i lægeattest)
7-40 hverdage afhængig af politiets sagsbehandlingstid 

Udvidelse til andre kategorier
3-40 hverdage afhængig af politiets sagsbehandlingstid

Fornyelse ved udløbet/mistet kørekort (uden lægeattest)
10 hverdage 

Fornyelse ved udløbet/mistet kørekort (med lægeattest)
14-40 hverdage afhængig af politiets sagsbehandlingstid (der kan forekomme længere ventetid)

Generhvervelse ved betinget frakendelse § 103
3 hverdage 

Generhvervelse ved ubetinget frakendelse § 111 /kørselsforbud §104
14-40 hverdage afhængig af politiets sagsbehandlingstid

Ombytning af kørekort fra andet land
3-9 mdr. afhængig af politiets sagsbehandlingstid 

Pas (Levering)
11-15 hverdage

Nemid
Straks udstedelse 

Fritagelse fra digitalpost
Straksbehandling

Aktindsigt
7 arbejdsdage (lovkrav)

Indsigtsret
4 uger (lovkrav)

Kontakt

Rådhusets døre
er åbne:

Mandag: 08:30-16:00
Tirsdag:  08:30-16:00
Onsdag:  08:30-16:00
Torsdag: 08:30-18:00
Fredag:   08:30-13:00

Send sikker besked

4477 2000

E-mail