budget

Budget 2023

Her kan du læse mere om kommunens arbejde med udarbejdelsen af budget 2023.

Tidsplanen for arbejdet med budget 2023, opfølgningerne på budget 2022 og aflæggelsen af regnskabet for 2021 blev godkendt af Økonomiudvalget den 25. januar 2022, Punkt 9.

Politiske behandlinger af budgettet

Førstebehandlingen af budgettet sker i Økonomiudvalget den 23. august 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022. 

Andenbehandlingen af budgettet sker i Økonomiudvalget den 3. oktober 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2022. 

Høring af budgetforslaget

Umiddelbart efter Økonomiudvalgets førstebehandling sendes budgetforslaget i høring. 

Høringsperioden er fra den 24. august 2022 til den 9. september 2022. 

Høringsportalen er nede pt., hvorfor du kan finde høringssvar, som er modtaget på e-mail, nedenfor.

Du kan sende høringssvar til os på e-mail til okonomi@balk.dk

Der arbejdes på, at få høringsportalen op at køre igen. Du finder høringsportalen her: https://dhp.ballerup.dk/ - Vælg Aktive høringer

Kommunalbestyrelsens medlemmer vil modtage høringssvarene umiddelbart efter høringsperioden, men vil også have mulighed for at se dem løbende her på hjemmesiden.

En evt. genbehandling af taksterne

En eventuelt genbehandling af taksterne for borgere og erhvervslivet mfl. sker i Økonomiudvalget den 22. november 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 28.november 2022. 

Den samlede tidsplan

Du kan læse mere i den samlede tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021. Tidsplanen er den 11. april 2022 ændret i forhold til "Politiske spørgsmål første runde":