Valgplakater

Regler for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Det kræver ikke en tilladelse at ophænge valgplakater på vejareal. Partiet eller kandidaten skal blot overholde reglerne for ophængningen.

SOCIALE MEDIER