Politiske udvalg

Hvad er et udvalg? 
Ballerup Kommune har 6 stående udvalg og et Økonomiudvalg, som udarbejder indstillinger og forslag til Kommunalbestyrelsen. Udvalgene har selv det overordnede ansvar for økonomien på deres område og holder jævnligt møder. 

Hvem er med i udvalgene?
Du kan se udvalgenes medlemmer ved at trykke på det pågældende udvalg.

Mødekalender
Her kan du se mødekalender for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg

Her kan du hente Dagsordner & referater

Oversigt over politiske udvalg