Klima- og Miljøudvalget

Hella Hardø Tiedemann

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Socialdemokratiet (A)
Hella Hardø Tiedemann

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 
1/1 1998

Øvrige poster:
Formand, Klima- og Miljøudvalget
Medlem, Økonomiudvalget

Hold-an Vej 128
2750 Ballerup

Mobil: 4940 4514
E-mail: htm@balk.dk

Taner Genc

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Socialistisk Folkeparti (F)
Taner Genc

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen
1/1 2022

Øvrige poster:
Medlem, Økonomiudvalget
Medlem, Klima- og Miljøudvalget

Egebjerg Bygade 241, st.th.
2750 Ballerup

Telefon: 2783 8523
E-mail: tang@balk.dk

Per Mortensen

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Socialdemokratiet (A)
Per Mortensen

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen 
1/1 2010

Øvrige poster:
Medlem, Socialudvalget
Medlem, Klima- og Miljøudvalget

Eskebjerggård 50, st. th.
2760 Måløv

Mobil: 4215 3083
E-mail: prm@balk.dk

Morten Andersson

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Socialdemokratiet (A)
Morten Andersson

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen
1/1 2018

Øvrige poster:
Medlem, Klima- og Miljøudvalget

Søgårdsvej 17
2750 Ballerup

Telefon: 4024 5140
E-mail: mor6@balk.dk