Utilsigtede Hændelser

En utilsigtet hændelse forekommer, når en patient bliver skadet eller udsat for risiko for skade i sin kontakt med det danske sundhedsvæsen. 

Som borger, patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet kan blive opmærksom på hændelsen og undgå, at den sker igen. 

I Ballerup kommune har vi en god sikkerhedskultur, og det sundhedsfaglige personale rapporter selv de hændelser, der opleves.

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som en klage. Hvis du ønsker at klage over den sundhedsfaglige behandling, skal du henvende dig til Patientombuddet

 

 • Du kan selv rapportere hændelsen på Dansk Patient Sikkerheds Database. Du kan rapportere som patient eller pårørende.
 • Du kan også kontakte den afdeling, hvor hændelsen er sket. Der vil lederen eller den patientsikkerhedsansvarlige kunne hjælpe dig med at få rapporteret hændelsen.
 • Hvis du er i tvivl eller ønsker hjælp, kan du snakke med den patientsikkerhedsansvarlige der er tilknyttet det sted du bor, går i skole, eller opholder dig. Det samme gælder dig som pårørende.
 • Hvis dette ikke er muligt, kan kommunens risiko- og kvalitetskonsulent kontaktes. Du finder kontaktoplysningerne i boksen til højre.
 • Når du har rapporteret hændelsen videresender kommunens risikomanager den til de respektive kommunale enheder, som følger op på dem, for at lære af dem og forebygge gentagelser.
 • Det kan være, at vores risiko- og kvalitetskonsulent eller den lokale patientsikkerhedsansvarlige kontakter dig, for at afdække hændelsen yderligere.
 • Det er muligt at rapportere anonymt, men det begrænser dog mulighederne for, at undersøge sagen nærmere.
 • At du får en for lille eller stor dosis medicin, fordi sundhedsmedarbejderen har lavet en regnefejl
 • At du falder og brækker arme og/eller ben, fordi der er vådt på gulvet
 • At du får en infektion på grund af den behandling, du har modtaget
 • At du bliver glemt på toilettet eller andre steder, på grund af misforståelser i kommunikationen
 • At du får forsinket behandling, fordi dine blodprøver er blevet væk
 • Hvis du oplever at noget går galt i overgangen mellem hospital, kommune, læge, apotek osv.

Du kan også rapportere fejl som er sket i forbindelse med kommunale sundhedsydelser, såsom:

 • Hjælp fra ældre- og sygeplejen
 • Sundhedsplejen
 • Genoptræning
 • Sociale botilbud
 • Tandpleje eller kommunal tandlæge

Du kan ikke rapportere fejl ved medicinsk udstyr eller medicinbivirkninger. Dette skal rapporteres til Lægemiddelsstyrelsen.

Kontakt

Risikomanager

Ea Petersen

 

4477 3260

E-mail