Valgplakater

Regler for ophængning af valgplakater er ens over hele landet. Det kræver ikke en tilladelse at hænge valgplakater op på vejareal. Partiet eller kandidaten skal blot overholde reglerne for ophængningen.