Barn med handicap

Er I forældre til et barn eller en ung mellem 0 og 18 år, der har betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse? Så kan I søge om hjælp i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Vores sagsbehandlere har et bredt kontaktnet til andre offentlige instanser, organisationer, specialister og samarbejdspartnere. Vi giver råd og vejledning, og hvis I ønsker det, deltager vi med støtte og vejledning i møder vedrørende barnet.

Derudover tager vores sagsbehandlere sig af ansøgninger vedrørende økonomiske tilskud i forbindelse med barnets eller den unges forhold. Læs mere om reglerne for tilskud og gældende takster nedenfor. 

Har I ikke allerede kontakt til en sagsbehandler, så tag kontakt til Modtagelsen på tlf. 4477 2092.