Hjælpemidler

Du har mulighed for at søge om forskellige former for hjælpemidler.
Du kan læse mere om de forskellige typer af hjælpemidler, og andre oplysninger, nedenfor. ​
 

Forlænget ventetid på sagsbehandling af ansøgninger i Hjælpemiddelteamet

Vi har lige nu en periode med nedsat bemanding på Hjælpemiddelområdet. Samtidig flytter Hjælpemiddeldepotet til Ågerupvej 84 i september måned 2021.

Det betyder, at der vil være forlænget ventetid på behandling af hjælpemiddelansøgninger, samt levering af hjælpemidler frem til udgangen af 2021.

Vi beklager de uhensigtsmæssigheder dette vil medføre for Ballerup Kommunes borgere, da I vil opleve længere sagsbehandlingstid på ansøgninger om hjælpemidler.

Ansøgningerne behandles forsat konkret og individuelt og de mest presserende sager prioriteres først.

I tilfælde hvor behandlingsfristen ikke overholdes, vil borgerne blive orienteret om hvornår deres ansøgning forventes færdigbehandlet.

Vi gør opmærksom på at kvikservice holder åbent og opfordrer til at alle der har mulighed for det benytter sig af dette tilbud i det omfang det er muligt.

Du kan læse mere om Kvikservice nedenfor og hvordan du booker en tid.

Selvbetjening:

Klik her for tidsbestilling til hjælpemiddel Kvik Service på Hjælpemiddeldepotet (Ågerupvej 84, 2750 Ballerup)

OBS! Du skal bestille tid før du møder op i Kvik Service. Kvik Service har åben hver tirsdag. Vi anbefaler at du søger digitalt om pågældende hjælpemidler, før du møder op i Kvikservice.  

Grundet COVID19 retningslinjer og forebyggelse af smitterisiko er der sat begrænsning på, hvor mange borgere vi kan modtage i Kvik Service.

Klik her for at starte en digital ansøgning om hjælpemiddel  

Klik her for at starte en digital ansøgning om støtte til køb af bil  

Klik her for at starte en ansøgning om kropsbårne hjælpemidler 
 

Vigtig information om at søge hjælpemidler

Alle borgere med en varig nedsat funktionsevne, og folkeregisteradresse i Ballerup, kan søge om hjælpemidler  - uanset alder og økonomisk situation. Alle ansøgninger bliver vurderet ud fra gældende lovgivning. Når kommunen bevilger et hjælpemiddel, er det altid bedst og billigst egnet. (Læs også om frit valgs ordningen nedenfor)

Det er vigtigt, at du ikke køber hjælpemidlet, før du har søgt og modtaget en afgørelse fra Hjælpemiddelteamet. Ellers risikerer du, at få afslag på hjælp eller støtte til hjælpemidlet via kommunen.

Du kan få yderligere råd og vejledning af Hjælpemiddelteamet. Du finder kontaktinformation i boksen til højre. Læs også om dine muligheder ved hjælpemiddel Kvik Service på Hjælpemiddeldepotet.

Midlertidige hjælpemidler – ikke via kommunen

Du kan ikke få hjælp til midlertidige hjælpemidler via kommunen. Hospitalet kan i nogle tilfælde hjælpe med midlertidige hjælpemidler efter en skade eller indlæggelse.

Pjecer og gode råd:

 

SOCIALE MEDIER