Enfamiliehus, rækkehus, sommerhus & tilbygning

Du skal søge en byggetilladelse, hvis du skal:

 • Bygge nyt
 • Bygge til 
 • Bygge om
 • Omdanne af en del af boligen til erhverv
 • Omdanne erhvervslokaler til bolig

For at kvalificere din ansøgning mest muligt og dermed afkorte sagsbehandlingstiden, anbefaler vi at du ser nedenstående oplysninger igennem. Hvis du efter at have set oplysningerne igennem fortsat har ubesvarede spørgsmål er du velkommen til at ringe eller skrive til os på 4477 6370 eller byggesag@balk.dk

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Nybygning eller tilbygning

 • Nyt enfamiliehus, rækkehus eller sommerhus
 • Tilbygning, udestue, karnap m.m. til eksisterende hus  

For garager, carporte og udhuse se her

Udvidelse af areal

Det kræver også byggetilladelse at udvide boligarealet ved fx: 

 • Inddrage tagetage til bolig
 • Inddrage garage til bolig

Ændret anvendelse

Det kræver også byggetilladelse at ændre anvendelsen af et rum eller en bygning, som fx:

Byggeriet må ikke begyndes og anvendelsen må ikke ændres, før der er givet byggetilladelse. 

Erhverv i egen bolig

Krav til at drive erhverv i egen bolig er:

 • Erhvervet skal drives af den, der bor i den pågældende bolig
 • Der må ikke være ansatte i virksomheden

Der må drives liberale erhverv fra egen bolig, som fx: 

 • Advokat
 • Læge
 • Klinik
 • Frisør
 • Dagpleje
 • Revisor
 • Tegnestue eller tilsvarende

Ændring i anvendelse af bolig til erhverv kan udløse krav om fx at:

 • Etablere parkeringspladser
 • Etablere opholdsarealer
 • Ændre adgangsforhold ifølge reglerne i bygningsreglementet omkring tilgængelighed

Det kræver ikke byggetilladelse at anvende sit sommerhus som helårsbeboelse, hvis:

 • Du er pensionist
 • Du har ejet boligen i mindst 1 år

Opfylder du ovenstående krav, har du en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse.

Bebyggelse i byzone må ikke overskride:

 • 40 % for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse

   
 • 30 % af grundens areal for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse i et parcelhusområde

   
 • 15 % for sommerhuse i sommerhusområder

   
 • 45 % for anden bebyggelse

En servitut eller lokalplan kan dog lokalt begrænse bebyggelsesprocenten. Læs mere om byzonebebyggelse på Bygningsreglementet.dk

 

Bebyggelsesprocent:

Såfremt en lokalplan eller PBV foreskriver en bebyggelsesprocent på 25 % eller en udnyttelsesgrad på 0,2, kan der ansøges om dispensation op til 30 %.

Undtaget herfra er dog området omfattet af lokalplan nr. 124, hvor dimensioneringen af regnvandsafledningen er baseret på den bebyggelsesprocent og befæstelsesgrad, som fremgår af lokalplanen. Og ligeledes området omfattet af lokalplan nr. 131, der er en relativt ny bevarende lokalplan.

 

I henhold til kommuneplanen kan enfamiliehuse opføres i en etage med udnyttet tagetage.

I enkelte lokalplanområder kan der være mulighed for eller endda krav om opførelse af enfamiliehuse i to etager.

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, hvis byggeriet overholder følgende, der kaldes byggeret

 • Hvis det maksimalt bygges i 1½ etage
 • Hvis byggeriet holdes mindst 2,5 meter fra vej, sti og naboskel
 • Hvis højden på byggeriet ikke overstiger 8,5 m og 1,4 x afstanden til naboskel og sti 

Læs mere om byggeret på Bygningsreglementet.dk

Du skal søge byggetilladelse via Bygogmiljø.dk

Læs mere om Bygogmiljø.dk og se hvilke dokumenter, du skal vedhæfte din ansøgning.

Vejledning

Her kan du se en trin-for-trin guide om, hvordan du søger byggetilladelse (klik på de hvide bjælker).

Dit ansvar som ejer

Som ejer af ejendommen har du ansvar for at:

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

​Se sagsbehandlingstiden her

Når du får byggetilladelse, skal du både anmelde tidspunkt for byggestart og byggeafslutning til kommunen.

Du anmelder begge dele gennem Byg & Miljø.

Anmeld byggestart

Du skal indsende byggeriets påbegyndelsesdato til kommunen, da din byggetilladelse udløber, hvis du ikke har startet byggeriet inden for ét år efter modtagelsen af byggetilladelsen.

Læs her, hvordan du indsender byggeriets påbegyndelsestidspunkt gennem Byg & Miljø

Færdigmeld dit byggeri

Du skal færdigmelde dit byggeri, så kommunen kan afslutte din byggesag.

Læs her, hvordan du færdigmelder dit byggeri på Byg & Miljø

Strider dit planlagte byggeri imod lovgivningen, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Du søger om dispensation i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse. 

Læs her, hvordan du søger dispensation

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk