Nedrivning af byggeri

Et byggeri som har krævet en byggetilladelse, må som udgangspunkt ikke nedrives uden nedrivningstilladelse, herunder:

  • Parcel- eller rækkehuse
  • Udestuer
  • Integrerede carporte og garager

Få tilladelse til nedrivning

Her kan du læse, hvordan du ansøger om tilladelse til nedrivning

Det er ikke nødvendigt at søge tilladelse til nedrivning af:

  • Garage, carport, udhus og lignende mindre bygning i tilknytning til enfamiliehus og sommerhus.
  • (Gælder ikke for integreret garage, carport m.m.)
  • Overdækket terasse
  • Havepejs
  • Svømmebassin
  • Kolonihavehus

Arbejdet skal dog fortsat meldes til BBR.

Søg tilladelse til opstilling af materiel på offentlig vejareal
Hvis du skal bruge offentligt vejareal til fx en container i forbindelse med nedrivning, skal der søges særskilt om tilladelse.

Søg om tilladelse til nedrivning af en hel bygning
Hvis du ønsker at rive en bygning ned, skal du:

Søg om tilladelse til nedrivning af en del af en bygning
Hvis du kun ønsker at rive en del af en bygning ned, skal du:

Søg tilladelse til nedrivning af fredet bygning
Hvis du ønsker at nedrive en fredet bygning, skal du:

Søg tilladelse til nedrivning af fredet objekt
Hvis du ønsker at nedrive et fredet objekt, som fx fredede mure, monumenter m.m., skal du:

Efter at du har ansøgt om nedrivning, vil du modtage en tilladelse eller du vil blive kontaktet, hvis der skal undersøges yderligere i sagen.

Du må ikke gå i gang med nedrivningen, før du har modtaget en tilladelse.

Når du får tilladelse til nedrivning, skal du både anmelde starttidspunkt og sluttidspunkt for nedrivningen til kommunen.

Du anmelder begge dele gennem Byg & Miljø.

Anmeld start af nedrivning
Du skal indsende påbegyndelsesdato til kommunen, da din tilladelse udløber, hvis du ikke har startet nedrivningen inden for ét år efter modtagelsen af tilladelsen.

Læs her, hvordan du indsender påbegyndelsestidspunkt gennem Byg & Miljø

Færdigmeld dit byggeri
Du skal færdigmelde din nedrivning, så kommunen kan afslutte din byggesag.

Læs her, hvordan du færdigmelder din nedrivning på Byg & Miljø

Som ejer er det dit ansvar, at BBR-oplysningerne er korrekte.

Husk at indberette ændring i fx antal m² som følge af nedrivningen til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Læs mere om indberetning til BBR

Har du spørgsmål om nedrivning af en bygning, er du velkommen til at sende en mail til byggesag@balk.dk

Du kan også ringe til os på telefon 44 77 63 70

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk