Spørgsmål & svar

Her kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om byggeri:

Du skal igennem følgende trin, når du skal bygge:

 1. Find ud af, om du skal søge om byggetilladelse
   
 2. Anmeld byggeri eller søg byggetilladelse
   
 3. Afvent tilladelse fra Ballerup Kommune
   
 4. Anmeld starttidspunkt for byggeri til kommunen
   
 5. Færdigmeld dit byggeri til kommunen

 

En byggetilladelse er din og kommunens garanti for, at dit byggeri følger de gældende regler i henhold til:

 • Byggelovgivning
 • Lokalplan
 • Eventuelle servitutter på arealet

Byggetilladelsen kan sætte rammer for dit byggeri, fx valg af:

 • Placering
 • Højde
 • Facadematerialer
 • Brandsikkerhed

Få indarbejdet de gældende krav og vilkår tidligt i processen, så du ikke oplever rammerne som en begrænsning.

Byggearbejde, der kræver byggetilladelse:

 • Bolig
  • Nyt enfamiliehus, rækkehus eller sommerhus
  • Inddragelse af tagetage til bolig
  • Tilbygning, udestue, karnap m.m. til eksisterende hus
  • Ændring af anvendelsen af et eller flere rum i din bolig, fx ændring af erhvervslokaler til beboelse. Læs mere om ændret anvendelse på Bygningsreglementet.dk
 • Småbygninger
  • Ny garage, udhus m.m. på over 50 m²
  • Småbygninger, hvor det samlede areal er over 50 m²
 • Transportable konstruktioner og telte
  • Konstruktioner og telte, der opstilles det samme sted mere end 6 uger ad gangen.
  • Konstruktionen eller teltets størrelse og anvendelse afgør, om det kan opstilles uden byggetilladelse. Tjek bygningsreglementet 2018 § 5 for:
   • ​Festival scener
   • Mobile scener
   • Tribuner
   • Festtelte

Søg byggetilladelse
Her kan du læse, hvordan du søger byggetilladelse

Et byggeri som har krævet en byggetilladelse, må som udgangspunkt ikke nedrives uden nedrivningstilladelse, herunder:

 • Parcel- eller rækkehuse
 • Udestuer
 • Integrerede carporte og garager

Derimod kræver følgende byggerier ikke nedrivningstilladelse:

 • Garager og carporte, som ikke er integrerede
 • Udhuse
 • Hønsehuse
 • Drivhuse
 • Overdækkede terrasser

Arbejdet skal dog fortsat meldes til BBR.

Få tilladelse til nedrivning
Her kan du læse, hvordan du ansøger om tilladelse til nedrivning

Byggearbejde, der ikke kræver tilladelse, er:

 • Ændringer inden for bygningens eksisterende ydervægge, som fx:
  • Nyt køkken
  • Nyt badeværelse
  • Flytning af skillevægge
  • Facadeændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved boligarealet
  • Enkeltstående ændringer i etageboliger, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner eller udvidelse i etagearealet
  • Enkeltstående ombygninger i erhvervsbebyggelser på højst 150 m²
  • Nedrivning af småbygninger
 • Småbygninger
  En småbygning kan den opføres uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af ALLE småbygninger på ejendommen ikke overstiger:
  • 50 m²
 • Konstruktioner & telte
  • Campingtelt
  • Friluftstelt
  • Parasol

Hvad er småbygninger?
Småbygninger omfatter alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Bygningerne må ikke anvendes til beboelse eller længerevarende ophold.

Småbygninger kan fx være: 

 • Garage og carport
 • Udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.)
 • Overdækning/overdækket terrasse, som ikke er hævet over terræn
 • Drivhus
 • Legehus              

Ballerup Kommune ønsker forskellige grader af fortætning i forskellige områder i kommunen. Derfor er der fastsat forskellige bebyggelsesprocenter for forskellige områder i:

 • Bygningsreglement
 • Lokalplaner
 • Partiel byplanvedtægter
 • Deklarationer

Hvad er en bebyggelsesprocent?
Bebyggelsesprocenten fastsætter, hvor stor en bygning må være i forhold til den grund, der bygges på.

Hvordan beregnes bebyggelsesprocenten?
Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede etageareal med grundens størrelse.

Grundens areal omfatter det areal, der er angivet for det pågældende matrikelnummer.

Bebyggelsesprocent = etageareal x 100/grundens størrelse.

Eksempel
Med et hus på 125 m² og en grund på 1.000 m², hedder regnestykket: 125 x 100/1.000 = 12,5 %

Hvis der opføres en tilbygningen på 50 m², lyder regnestykket sådan: (125 + 50) x 100/1.000 =17,5 %

Mere information
Her kan du læse mere om beregningsreglerne

Her kan du se finde lokalplaner m.m. for din ejendom:

Læs om din bydel

Se kort over Ballerup Kommune

Tinglyste deklarationer
Din ejendom eller området, du bor i, kan også være underlagt tinglyste deklarationer eller servitutter.

Her kan du finde tinglyste deklarationer eller servitutter

Kommunen har afskaffet byggesagsgebyr for både private og virksomheder.

Så det koster ikke noget at søge byggetilladelse eller anmelde et byggeri i Ballerup Kommune.

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk