Merudgiftsgodtgørelse

Her kan du læse Ballerups Kommunes retningslinjer for, hvornår vi udbetaler merudgiftsgodtgørelse efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 176.