Vi gror en forskel - ja det er med vilje

Ballerup Kommune ønsker at bidrage til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Ballerup Kommune har været giftfri siden før 2007, og vi laver løbende forsøg på vores grønne arealer - til gavn for bier, sommerfugle og andre insekter.

Naturkvalitetsudvalget har i 2019 givet penge og fået anlagt bi-striber langs veje og stier i kommunen. Bi-striber er striber af blomster, der er egnet til bier og andre insekter og forsyner med nektar.

Der udføres forsøg med alternativ drift i vejkanter, parker og grønne områder. Forsøgene har til formål at øge naturværdien uden at driften bliver væsentligt dyrere. Hvis forsøgene falder godt ud vil de nye driftsmetoder blive rullet ud i hele kommunen.

Se på kortet, hvad og hvor det sker.

Farvernes betydning:

 • Brun = Billebyer
 • Gul = Bistriber
 • Orange = Fælledgræs
 • Grønne = Rabatgræs, hvor græsset får lov til at gro
 • Blå = oprensede søer
 • Lyserød = Helårsgræsning med køer

Ovenover: Kort over hvad kommunen selv gør.

  Se stort kort her

  Se tiltag her:

  SOCIALE MEDIER