Aktivitets- og samværstilbud

Socialt samvær og meningsfulde aktiviteter i fællesskab med ligesindede

Voksne med Handicap har to aktivitets- og samværstilbud (§ 104).:

  • Dagtilbuddet Bybjergvej
  • Aftenklubben Bybjergvej

Læs mere om de to tilbud herunder. 

SOCIALE MEDIER