Dialogmøde om trafikken ved Jonstruplejren afholdt tirsdag den 1. februar kl. 19

DialogmødeTrafikJonstruplejren

Ballerup Kommune har fået lavet en trafikanalyse med forskellige trafikscenarier, som blev præsenteret på mødet, hvorefter der var en dialog om de forskellige trafikscenarier.

Du finder trafikanalysen, som blev fremlagt på her:

.Den samlede præsentation finder ud her: 

SOCIALE MEDIER