Er der alvorlige forhold i foreningen?

Har du mistanke om uhensigtsmæssig eller ulovlig adfærd i din forening eller frivillige organisation? Så læs her om de forskellige ”whistleblower-tilbud”, der tilbyder foreninger og frivillige sociale organisationer et værktøj til at opdage og handle på uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Bemærk at begrundet mistanke om strafbare/kriminelle forhold altid skal anmeldes til Politiet.