Psykologisk krisehjælp

Ballerup Kommune tilbyder sine foreninger akut psykologisk krisehjælp ved følgende alvorlige hændelser i foreningen: 

  • Arbejdshændelse med oplevelse af trussel
  • Arbejdsulykke med alvorlige kvæstelser
  • Dødsfald som følge af arbejdsrelateret ulykke

Den akutte krisehjælp rekvireres af foreningens formand

Er formanden forhindret, kan et andet medlem af bestyrelsen ringe på vegne af formanden.

Ring til Falck Healthcare på tlf. 7010 2012

Ved henvendelse skal du oplyse navn og adresse på foreningen samt EAN NR. (sidstnævnte er udelukkende til brug, hvis foreningen lokalt skal tilkøbe ekstra psykologtimer).

Hav også gerne navn(e) og telefonnumre parat på den eller de personer, som du vurderer, har behov for krisehjælp.

Foreningens formand skal sikre, at foreningens ledere og medlemmer hurtigst muligt og uden f.eks. lægehenvisning kan få akut psykologisk krisehjælp, hvis en eller flere bliver impliceret i en pludselig opstået hændelse. Formålet med bistanden er at få bearbejdet det, der er hændt, så man ikke plages unødvendigt af eftervirkningerne.

Bistanden ydes til de i foreningen, der direkte fysisk eller psykisk har været impliceret - samt andre i foreningen, der evt. har overværet hændelsen.

 

Aftalen med Falck Healthcare

  • Aftalen indbefatter:
  • Adgang til Falck Healthcare hele døgnet
  • Telefonisk døgnrådgivning
  • Responstid to timer ved større, akut opståede, voldsomme hændelser
  • Responstid fire timer ved behov for akut psykologisk krisehjælp til den / de ramte
  • Responstid 36 timer fra rekvisition til første møde med psykologen ved alvorlige hændelser
  • Mulighed for op til 6 timers psykologbistand (efter nærmere aftale med psykologen)

 

Vil du vide mere?

Læs og brug folderen ”Akut psykologisk krisehjælp” - Link til folderen: 

Center for Politik og Organisation (C-PO) er ansvarlig for aftalen.

Hvis du har spørgsmål til aftalen, kan du kontakte:

Erik Sassersen Møller (eim@balk.dk  -  4477 3208) 

Trine Land Hansen (akha@balk.dk  -  4477 3802)