Psykologisk krisehjælp

Ballerup Kommune har en aftale med Falck Healthcare om ydelse af psykologisk krisehjælp til kommunens foreninger.

Aftalen med Falck Healthcare omfatter en service og rådgivning i forbindelse med pludseligt opståede alvorlige hændelser og håndteringen af den heraf følgende psykiske belastning i foreninger i Ballerup Kommune i forbindelse med børn og unges aktivitet i foreningen.

Aftalen omfatter psykologisk krisehjælp i følgende situationer:

  • Ulykker
  • Vold
  • Trusler om vold
  • Dødsfald

Henvendelse sker til Falck Healthcare: 7010 2012

Aftalen med Falck Healthcare omfatter en service og rådgivning i forbindelse med pludseligt opståede alvorlige hændelser og håndteringen af den heraf følgende psykiske belastning i foreninger i Ballerup Kommune i forbindelse med børn og unges aktivitet i foreningen.

Dækning

Aftalen omfatter psykologisk krisehjælp i følgende situationer:

  • Ulykker
  • Vold
  • Trusler om vold
  • Dødsfald

Hjælpen gives til den/de direkte implicerede fysisk eller psykisk tilskadekomne medlemmer under 18 år og deres ledere (i alt godt 6.000 personer) i foreninger hjemhørende i Ballerup Kommune, der som led i foreningens aktiviteter får behov for krisehjælp.

Hjælpen ydes ligeledes til de(n) ramtes husstanden i forbindelse med ovenstående hændelser.

Abonnementet dækker op til 4 timers individuel behandling og op til 6 timers behandling i gruppe.

Psykologens almindelige responstid er som følger: Indenfor 12 timer er der telefonisk kontakt mellem psykologen og den/de ramte. Indenfor de efterfølgende 24 timer finder det første møde mellem psykologen og den/de ramte sted. Der vil dog, mod særlig betaling, være mulighed for at få hjælp med forkortet varsel ved alvorlige situationer med skærpet behov for hjælp. I så fald garanterer Falck at psykologen møder op på arbejdspladsen, inden for max. 4 timer.

Vagtcentral

Alle opkald vedrørende akut psykologisk krisehjælp modtages døgnet rundt, på en særlig landsdækkende vagtcentral, hvor medarbejderne er specialuddannede til at varetage sådanne opkald. Udpegede ledere i Ballerup Kommune og foreningsledere i omfattede foreninger kan døgnet rundt kontakte vagtcentralen og få rådgivning i forbindelse med pludseligt opståede alvorlige hændelser, der kræver krisehjælp. Vagtcentralen assisterer således med den akutte krisestyring og koordinerer kontakten til psykologisk rådgivning, de akutvagthavende, samt psykolognetværket.

Døgnrådgivning

Det er døgnet rundt muligt at komme i kontakt med en psykolog pr. telefon. Som oftest vil psykologens opgave i den akutte situation være af rådgivende karakter, eksempelvis rådgivning om kriseledelse og praktisk gennemførelse af den til aftalen knyttede beredskabsplan.

Døgnrådgivningen er også i stand til at foretage en afdækning og prioritering af behovet for hjælp.

Akutvagthavende

Ved pludseligt opståede alvorlige hændelser kan den akutvagthavende fysisk være på hændelsesstedet kort tid efter rekvisition. Denne kan så bistå med krisestyring. Denne bistand vil som hovedregel gå forud for den psykologiske bistand. Den akutvagthavende kan ligeledes sikre at medarbejderne får psykologisk førstehjælp, samt information om mulighederne for yderligere hjælp.

Psykolognetværket

Falck har aftale med en lang række psykologer over hele landet, der alle er specialister i krisepsykologi. Falcks psykologer holdes løbende ajour med udviklingen inden for krisepsykologi, bl.a. gennem årlige seminarer med internationalt anerkendte undervisere.

Henvendelse sker til Falck Healthcare: 7010 2012

SOCIALE MEDIER