Bestyrelsens ansvar

I alle foreninger er der en bestyrelse. Bestyrelsens overordnede opgave er at være den øverste ledelse mellem generalforsamlingerne. Det betyder, at bestyrelsen først og fremmest skal træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. 

Som bestyrelsesmedlem har du et ansvar for både foreningens mål, økonomi og for at medlemmerne ikke bringes i fare eller udsættes for uansvarlige handlinger.

Ønsker du at fordybe dig mere i hvad et ansvar som bestyrelsesmedlem betyder, kan du finde meget mere om emnet på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside.

Nogle af hovedpointerne er samlet herunder.