Nyttig viden om lokaler

Her har vi samlet information, der kan være nyttigt for dig som bruger kommunens lokaler.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kan ikke låne lokaler af Ballerup Kommune.