Øvrige lokaler

I Ballerup Kommune er der en række mødelokaler og øvrige lokaler, der kan bookes af foreninger, virksomheder m.v. Læs mere om lokalerne herunder. 

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke låne lokaler i Ballerup Kommune