Lokaler til idræt og sport

Hvis din forening er godkendt til at låne lokaler i Ballerup Kommune skal du selv gå ind og booke ledige tider i indeværende sæson/skoleår via Foreningsservice

For at komme i betragtning til lokaler i næste sæson/skoleår skal du indsende et ansøgningsskema. Læs herunder om ansøgningsfrister og find det ansøgningsskema, du skal bruge.

Grupper af borgere, der ikke er etableret som forening kan søge om tid i idrætslokaler i indeværende sæson. Læs mere herunder.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke låne lokaler i Ballerup Kommune.

Nedenfor ser du de ansøgningsskemaer, der skal benyttes ved ansøgning om tid i kommunens haller m.v. 

Hvis I er en ny forening, der godkendes til lokaleanvisning midt i sæsonen, søger I lokaler ved at sende en mail til kultur@balk.dk.

Ansøgningsfrister til haller, gymnastik- og svømmesale samt kondi- og barfodsrum er den 1. december for det efterfølgende skoleår. Faglokaler skal søges senest 1. maj for det efterfølgende skoleår.

Træning til stævner i skolernes sommer- og juleferie: 2 måneder før ferielukningen.

Der kan søges om haltid til kommunale projekter. Ansøgningsfristen er den samme, men ansøgningen skal indeholde en grundig beskrivelse af projektet, herunder målgruppe og antal timer der søges om. Husk at skrive navn og telefonnummer på den projektansvarlige.

Ansøgningsskema: https://ballerup.dk/ansoegning-om-idraetsfaciliteter-til-projekter

Andre typer foreninger og grupper af borgere, kan søge om anvisning af haltider m.v. i indeværende skoleår. 

Send os et ansøgningsskema som du finder i afsnittet herover herover (ansøgningsskemaet til selvorganiserede), men tjek først om tiden er ledig.
 Det kan du tjekke i kalendervisningen i Foreningsservice.

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan få tid i kommunens svømmesale, hvor der gælder særlige regler. 

Idrætsgrene fordelt efter specielle forhold, som tager hensyn til gulvplads, loftshøjde m.m.:

 • Boldspil, springgymnastik (for springgymnastik medregnes kun springgymnaster) bør foregå i haller.
 • Kampsport bør foregå i kondirum og barfodssale.
 • Gymnastik, atletik m.m. bør foregå i gymnastiksale
 • Elitesvømning foregår i East Kilbride Badets 50 m bassin
 • Øvrig svømmeundervisning og vandgymnastik m.v. forgår i 15 m bassiner, fortrinsvis på skoler
 • Svømning og vandaktiviteter for særlige målgrupper kan foregå i varmtvandsbassin på et af kommunens plejecentre.
 • Styrketræning foregår i skolernes kropseksperimentarier. Find dem under "Faglokaler" i Foreningsservice.

Foreninger med adgang til selvbetjening kan booke lokaler i indeværende sæson i Foreningsservice.

 

Det er nødvendigt at være en godkendt folkeoplysende foreninger for at få tid i kommunens svømmesale.

Herudover gælder følgende regler, som foreningen skal overholde for at benytte svømmesalen: 

 • Foreningen, der bruger svømmesalen, har tilsynspligt.
 • Foreningen skal have en voksen ikke badende ansvarlig person ved bassinkanten, som fører tilsyn. 
 • Personen, der fører tilsyn, skal have et bassinbevis eller Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve og skal have kendskab til brug af de opsatte alarmtelefoner og kendskab til brugen af det genoplivningsudstyr, der er i salen.
 • Kursus i brug af udstyret fås ved henvendelse til East Kilbride Badets personale tlf. 4497 2202.
 • I tilfælde af forsømmelse eller utilstrækkeligt tilsyn er foreningen og tilsynet ansvarlige. Dette gælder dog ikke uheld forårsaget af bygningsfejl.
 • Foreninger, der ikke overholder ovenstående regler, vil blive frataget retten til at benytte kommunens svømmesale.

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner og
Kultur

Kultur & Fritid
Tina Eckhaus

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 3004

E-mail