Byggeregler i kolonihaver

Bemærk, Lokalplan 182 er ophævet. Læs mere her.

Der findes ikke samme regler for at bygge kolonihavehuse som for anden fast ejendom.

Som udgangspunkt kan kolonihavehuse derfor opføres uden landzone- og byggetilladelse fra Ballerup Kommune, når: 

  • Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplan eller deklaration for kolonihaveområdet.
  • Bygningsreglementets bestemmelser overholdes, primært i forhold til vand- og afløbsinstallationer, røgalarmer/røganlæg samt energiforsyning.

Du skal dog have tilladelse af haveforeningens bestyrelse, hvis du ønsker at:

  • Bygge nyt
  • Bygge om
  • Bygge til

Foreningerne godkender nyt byggeri efter gældende bestemmelser i lokalplaner, deklarationer, vedtægter og ordensregler.