Bæredygtig business i Ballerup

Bæredygtig Business i Ballerup

Netværksaktiviteter og tilbud til virksomhederne

Ballerup Kommune ønsker at være en førende erhvervskommune, der skaber rammer for grøn vækst i erhvervslivet. Ballerup Kommune lancerer derfor en række konkrete initiativer, der bidrager til virksomhedernes bundlinje og til en mere bæredygtig udvikling.

Bæredygtig omstilling er en del af den nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2021-2025
Ballerup Kommune vedtog i maj 2021 en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. Politikerne i Ballerup satte en ny grøn retning med den nye Erhvervs- og Vækstpolitik med ønsket om udvikle grønne erhvervsområder og understøtte den bæredygtige omstilling i virksomhederne.

Konkrete initiativer der bidrager til bæredygtig omstilling i virksomhederne

Ballerup Kommune vil fremadrettet styrke den bæredygtige udvikling af eksisterende og nye erhvervsområder samt udvikle konkrete grønne tilbud til virksomhederne. Det kommer til at ske gennem netværksaktiviteter, hvor virksomhederne arbejder sammen og giver hinanden idéer til, hvordan omstillingen bedst gribes an.

Ballerup Kommune har lanceret to nye bæredygtighedsinitiativer for de lokale virksomheder; virksomhedsbesøg og kurset "Bæredygtighed som business driver"
 

Økonomisk hjælp til bæredygtig omstilling 

SMV:Vækstpilot: Få støtte til at ansætte en medarbejder, der kan hjælpe med indsamle data til et klimaregnskab eller til at igangsætte andre bæredygtighedsinitiativer. Der er mulighed for at ansættelse en ledig vækstpilot lige fra en faglært til en højtuddannet. Personen ansættes i 6 mdr. på ordinære vilkår og som virksomhed får du dækket 50 pct. af omkostninger (dog max. 15.000 kr./mdr.).

SMV:Grøn: Få støtte til at købe rådgivning hos en privat rådgiver, kompetenceudvikling og investeringer i udstyr, maskiner mv. som understøtter jeres grønne udvikling. Du kan få tilskud på op til 150.000 kr.

Få sparring til at beregne din virksomheds klimaaftryk 

Klimakompasset: Med Klimakompasset kan du beregne din virksomheds klimaaftryk og få input til, hvordan du kan reducere det. Klimakompasset giver dig overblik over din virksomheds udledning af drivhusgasser – også selvom du aldrig har beskæftiget dig med klimaregnskaber. Erhvervshus Hovedstadens eksperter i bæredygtig udvikling kan give dig yderligere afklaring og inspiration uden beregning. 
 

SOCIALE MEDIER