Redskab: Smart Mobilitet

Trængsel på vejene er ikke kun et problem for samfundet. Det er et problem for den enkelte virksomhed.

Trængsel gør det svært at få varer til og fra virksomheden, og medarbejdere bruger meget tid på at sidde fast i trafikken. Trængsel er dyrt for virksomheden og kan i sidste ende gøre det svært at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Alternativ til trængsel
Ballerup Kommunes vision er, at gang, cykling og kollektiv trafik skal være gode og reelle alternativer til at tage bilen til arbejde.

Ballerup Kommune går efter at løse trængselsproblemerne i myldretiden ved at få medarbejdere i kommunens virksomheder til at kombinere bilen med gang og cykling samt bus og S-tog.

Mobility management er betegnelsen for en række metoder og værktøjer til at fremme bæredygtig transport og mobilitet. I stedet for kun at tilpasse trafik-udbuddet til den umiddelbare efterspørgsel, arbejder man også på at ændre efterspørgslen gennem adfærdspåvirkning.

Redskaber
Her på siden finder du redskaber, du kan benytte i din virksomhed.

Redskaberne er udviklet af Ballerup Kommune i samarbejde med FormelM.

Hent guiden Smart mobilitet for virksomheder, der bl.a. indeholder:

 • mobilitetsplan – et strategisk ledelsesværktøj
 • smart erhvervskørsel
 • smart bilpendling
 • CSR og ekstern kommunikation

Guiden vejleder om, hvordan din virksomhed kan:

 • skabe en lettere og mere mobil hverdag
 • mindske trængsel og klimapåvirkning
 • spare penge 

Hent dialogkort til medarbejdere og tag en snak om fx:

 • på hvilke ture kan vi tage cyklen?
 • hvordan bruger vi bus og tog i arbejdstiden?
 • hvordan reducerer vi vores antal af ture i bil og spare penge og CO2?

Dialogkort til medarbejdere - smart transport i arbejdstiden

Vejledning - dialogkort om smart transport i arbejdstiden

Hent guide til medarbejdere med tips og anbefalinger til grøn og sund transport i arbejdstiden, som fx:

 • brug rejsefri møder
 • brug cyklen – og få motion i arbejdstiden
 • brug bus og tog – og få tid foræret
 • brug bilen – med omtanke
 • brug sjældent taxi

Guide til medarbejdere - smart transport i arbejdstiden

Brug plakaten til aftaler om, hvordan I vil arbejde med smart transport på jeres arbejdsplads:

Plakat - sådan transporterer vi os smart

Kontakt

Ballerup Kommune

Tina Wexøe Ertbjerg
Trafikplanlægger

41 75 01 28

E-mail