Råd & Nævn

I Ballerup Kommune er der nedsat en række råd og nævn, der varetager borgernes interesser. På denne side kan du se mere om arbejdsopgaverne og medlemmerne i de forskellige udvalg.

Råd & Nævn